Styrleder i NLR, Aslak Skretting i samtale med P4-sjef Kenneth Andresen under fremleggelsen av Medietilsynets lokalradiorapport (Foto: Erik Watland/Medier24)
Mediepolitikk

– Dette er veldig gode nyheter for lokalradiobransjen

– Rapporten som er lagt frem i dag viser at Medietilsynet har tatt oss på alvor, og gjort grundige undersøkelser og vurderinger av status i bransjen, samt rammevilkårene våre i årene som kommer. Det sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund Aslak Sommerfelt Skretting etter at Medietilsynet i dag fremla en rapport som foreslår å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM ut 2026.

Tilsynets hovedkonklusjon i deres rapport er at det er for tidlig å slukke FM når inneværende konsesjonsperiode går ut 31. desember 2021. En slukking på dette tidspunktet kan bety en reell svekkelse for mediemangfoldet, både fordi en del aktører uten mulighet til å sende på DAB sannsynligvis legger ned sitt tilbud, men også fordi lokalradioaktørene uten FM mister et vesentlig finansieringsgrunnlag. Rapporten viser at hele 97 prosent av alle driftsinntekter i lokalradiobransjen genereres av virksomheter med FM-konsesjoner og at det er meget vanskelig for lokalradio å finne bærekraftige forretningsmodeller på DAB alene.

MEDIETILSYNETS RAPPORT: “FM etter 2021 – Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig distribusjon av lokalradio i FM-nettet”

– I innspillene våre til Medietilsynet har vi vært opptatt av belyse status i bransjen, og hvordan lokalradioene møter utfordringene ved digitaliseringen. Vi var opptatt av å klare å sette Medietilsynet inn i sammenhengene mellom lokalradioene drift på FM og den nye tilværelsen på DAB. Jeg synes rapporten viser at Medietilsynet har forstått oss og tatt oss på alvor. Det gjør godt å lese at det vi har bidratt med gjenspeiles i rapporten, mener Skretting.

Medietilsynets vurdering er at lokalradiobransjen trenger ytterligere tid på overgangen fra FM til DAB. Lokalradioene er nå inne i sitt tredje år av forlengelsesperioden på fem år. Tilsynet peker på at både status for utbyggingen og de økonomiske forutsetningene tyder på det ikke er mulig å gjennomføre en vellykket overgang til DAB innen utgangen av perioden.

Tilsynet legger til grunn at forutsetningen om at lokalradio skal digitaliseres fremdeles står ved, og at FM som distribusjonsform skal utfases også for lokalradio. Det vises i rapporten også til at en forlengelse er et unntak fra det rettslige utgangspunktet om at konsesjoner og tillatelser til lokalradio skal utlyses med jevne mellomrom. Medietilsynet og Nkom har kommet til at en ytterligere forlengelse av konsesjonsperioden rettslig sett maksimalt kan være på inntil tre til fem år.

– Medietilsynet anbefaler en fem års forlengelse, som er det lengste de mener det finnes rom for innenfor gjeldende lovgivning. Samtidig åpner de for at det bør gjøres en ny vurdering når det gjenstår to år av den nye konsesjonsperioden, for å gjennomgå status for bransjen på ny og se om det skal holdes fast på premisset om utfasing av FM eller om man skal legge til rette for ytterligere konsesjonsforlengelse. Det er gode nyheter for en sårbar lokalradiobransje, og vil bety at svært mange aktører landet over i dag kan planlegge for framtiden med en helt annen ro, sier Skretting.

Vilkårene for lokalradioer utenfor slukkeområdene foreslås i en ny periode å være tilnærmet som i dag. Samtidig mener tilsynet det bør gjøres vesentlige innstramminger for lokalradioene som sender i de fire største byene. Anbefalingen fra forvaltningen er at det innføres et totalforbud mot å sende reklame, ha sponsorater eller benytte produktplassering for lokalradioene i disse områdene. Medietilsynet foreslår videre å erstatte totalforbudet mot sam- og videresending med et nytt vilkår om at lokalradioen må benytte konsesjonen selv. Reglene er tenkt håndhevet streng kan medføre konsesjonsinndragning allerede ved første gangs overtredelse.

– Inntektsbegrensningene som eksisterer i slukkeområdene i dag vil Medietilsynet erstatte med et totalforbud mot reklame. Tapet av 135.000 kr i kommersielle inntekter vil få stor betydning for mange av de minste nisjeradioene. Heldigvis ser vi at Medietilsynet foreslår å erstatte dette bortfallet av inntekter med muligheten til å søke en ny type driftsstøtte som foreslås lagt inn i støtteordningen “Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier”.

Kulturminister Trine Skei Grande sa under innledningen at hun håper på at Stortinget kan ta saken opp til behandling i løpet av 2019. Hun benyttet også anledningen til å løfte fram hvor viktig hun mener lokalradio er.

– Vi satte stor pris på Kulturminister Trine Schei Grande sine ord om lokalradio da hun ble overrakt rapporten. Hun sa det var godt å høre at Medietilsynet hadde funnet rom for en forlengelse. Hun slo fast at lokalradioene i tillegg til å være viktige formidlere av lokale nyheter også betyr mye for å skape lokale fellesskap. Hun vektla frivilligheten i lokalradiobransjen, og sa at det i tillegg fremover vil være ønskelig å se på mulighetene for ytterligere å styrke det journalistiske arbeidet i lokalradioredaksjonene. Det var svært positive signaler inn mot den videre politiske behandlingen, avslutter Skretting.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar