Aslak Skretting
Mediepolitikk

Er glad for at lokalradioene blir hørt

I Hurdalsplattformen står det at den nye regjeringen med Ap og Sp vil jobbe for at lokalradioene skal få fortsette på FM til 2031. Det er leder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting, svært godt fornøyd med. 

– Det er svært gledelig å se lokalradiobransjen nevnt i regjeringens plattform på denne måten. Lokalradioene har jobbet hardt i lang tid for å skape forståelse for hvor viktig bevaringen av sendernettene på FM er. Det sier Skretting i en kommentar.

– Konsesjonene som skal gjelde fra nyttår er i første omgang forlenget ut 2026, men tiden går fort – og det gir trygghet for bransjen å vite at vi blir hørt når vi sier at FM kommer til å spille en viktig rolle for bransjen i mange år til, selv om det bygges ut DAB. Det er godt når politikerne gir slike signal om at vi er hørt, sier lokalradio-lederen og fortsetter:

– Den kommende Stortingsperioden blir spennende for lokalradio på mange områder. Vi får nye konsesjoner fra nyttår som gir bransjen ro til å foreta investeringer, og samtidig så innledes det nå et spennende arbeid med å gjennomgå mediestøtteordningene, der vi har vært veldig tydelige på at vi forventer at det tas grep for å jevne ut forskjellene mellom ulike medietyper.

Det er alt for stor forskjell i dag på hvordan vi støtter opp under redaksjonelt arbeid i lokale avishus og lokale radiostasjoner. Vi har kommet med innspill det siste året på hvordan vi mener dette bør bedres, og gleder oss å følge de prosessene som nå er iverksatt. Stortinget og den nye regjeringen vil få endringene i mediestøtten til behandling neste år, da håper vi det skjer viktige endringer.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.