Mediepolitikk

ESA godkjenner ny støtteordning for lokale medier

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har godkjent Norges innovasjonsstøtte for mediene. I vedtaket fra ESA heter det at støtten skal være plattformnøytral.

Kulturdepartementet skriver i en pressemelding:

Som en oppfølging av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2018 en ny ordning for støtte til innovasjon i mediesektoren, som særlig skal fremme innovasjon og utvikling i lokalmediene. Det ble satt av 7 millioner kroner til ordningen i 2018. Den nye støtteordningen er nå godkjent av ESA og vil etter planen tre i kraft 1. juli 2018.

– Jeg er glad for at ESA har godkjent ordningen som vil være et viktig supplement til dagens støtteordninger på mediefeltet. Den vil være særlig viktig for små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier med begrensede muligheter til å gjennomføre dette på egenhånd, og vil bidra til at flere gode innovasjons- og utviklingsprosjekter for mediemangfoldet kan realiseres, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det er Medietilsynet som skal forvalte ordningen, og vedta tilskudd etter innstilling fra et fagutvalg som oppnevnes spesifikt for denne ordningen.

Det virker som om det er lokalavisene som er målgruppen for dette tiltaket, ifølge en tidligere pressemelding fra departementet:

– Mediemangfoldsutvalget peker på at en av de største utfordringene nyhetsmediene står ovenfor er å tilpasse seg endringene i brukervaner og inntektsstrømmer, og håndtere overgangen til digital publisering. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt av 7 mill. kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i statsbudsjettet for 2018, og jeg ser fram til å motta innspill om hvordan ordningen best kan innrettes, sier kulturminister Trine Skei Grande

Men i vedtaket fra ESA er støtteordningen lagt fram som plattform-nøytral og det burde derfor være mulig for lokalradio å få tilskudd fra denne støtteordningen:

– According to the Norwegian authorities, innovation and development in the media sector is about using media technology and publication platforms in new ways, in all processes from production to publication and consumption. Targeting the grant scheme towards media operating on certain platforms would limit the desired impact of the notified scheme. The notified scheme is thus designed to be platform-neutral, skriver ESA

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar