Mediepolitikk

ESA krever nye svar om DAB

EFTAs overvåkingsorgan er ikke fornøyd med svarene de så langt har fått fra Kulturdepartementet når det gjelder DAB. Nå har ESA sendt et nytt brev med flere kritiske spørsmål. 

Brevet fra ESA har sammenheng med at Norsk Lokalradioforbund har henvendt seg til det europeiske overvåkingsorganet fordi NLR frykter en favorisering av de største aktørene i radiomarkedet, som NRK, P4 og Radio Norge. Forbundet mener myndighetenes politikk er i strid med EUs konkurranselovgivning.

Kulturdepartementet har allerede måttet svare på en rekke spørsmål fra ESA, men overvåkingsorganet er ikke fornøyd med svarene de har fått og ber derfor norske myndigheter om å utdype saken nærmere.

Et av spørsmålene ESA konkret stiller er hvordan norske myndigheter vil sørge at det blir større mangfold i eteren. De spør konkret om hvordan Kulturdepartementet skal sikre at antallet kringkastere faktisk øker og at det ikke bare blir flere kanaler fra eksisterende leverandører, som NRK og P4. ESA påpeker at norske myndigheter selv har trukket fram dette som en av fordelene med digitaliseringen av radio.

EFTAs overvåkingsorgan er også undrende til at Norkring, som er anleggskonsesjonær for Riksblokk 1, leier ut hele kapasiteten til Digitalradio Norge, som igjen leier ut kapasitet til NRK, P4 og Bauer Media. De vil konkret vite når denne avtalen utløper og om det faktisk er kapasitet tilgjengelig for andre kringkastere.  Et lignende spørsmål gjelder også Riksblokk 2, som ikke er fullt utbygd.

ESA mener FM-slukkingen kan være et brudd på europeiske regler om fri handel, i dette tilfellet FM-mottakere, og ber Kulturdepartementet forklare hvorfor de mener en overgang til DAB er så viktig at den oppfyller krav i EØS-avtalen om at endringen skal være nødvendig og forholdsmessig.

ESA stiller også spørsmål ved hvorfor konsesjonsperioden er satt til 17 år, og om dette er i tråd med europeisk regelverk. Kulturdepartementet har fått en frist til 11. juli for å svare på de nye spørsmålene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar