Ingen pressestøtte til lokalradio
Mediepolitikk

Flere lokalpolitikere støtter pressestøtte til lokalradio

Holtålen Arbeiderparti støtter sitt søsterparti i Selbu som har gått klart inn for at også lokalradio bør få pressestøtte.

Likebehandling mellom lokalradioer og lokalaviser, det er overskriften på et opprop som årsmøtet i Holtålen Arbeiderparti har skrevet under og oversendt til årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Mens enkelte aviser får flere hundre tusen kroner i årlig støtte, så blir ikke lokalradioene tilgodesett med en eneste krone. For 2015 fikk både Fjell-Ljom og Selbyggen 479.000 kroner i produksjonsstøtte, melder Nea Radio. Lokalradio får ingen slik støtte, men må i stedet betale store summer i blant annet rettigheter for musikk.

I oppropet heter det blant annet: “Allmenn-kringkastere basert på lokal nyhets- og kulturformidling, må ha samme mediestøtte som lokalavisene. Vi støtter kravet fra bransjen om likebehandling mellom lokalradioer og lokalaviser. Dette gjelder både tilskudd til digitalisering, momsfritak og produksjonsstøtte.

Dersom lokalradioer skal distribuere på DAB i hele landet, må det offentlige ta ansvar for utbygginga av lokale nett slik at hensynet til godt etablerte distriktsradioer blir ivaretatt.”

Lokallaget i Holtålen støtter dermed et opprop fra Selbu Ap, som har gått i bresjen for pressestøtte også til lokalradio. I det oppropet heter det blant annet:

“Et flertall av norske lokalradioer har fått forlenget sin konsesjon på FM fram til 2022 for at de skal få mer tid til å komme seg over på den nye plattformen DAB+.

Stortinget har tidligere vedtatt å ta halvparten av de midlene som lokalradioene får til programproduksjon og kompetanseheving, og øremerke dette til digitalisering. Dette beløper seg til om lag 6,5 millioner kroner årlig.

I sitt alternative statsbudsjett foreslo Arbeiderpartiet å øke støtten til lokalradioer med tre millioner kroner. Pengene var tiltenkt digitalisering av lokalradioer.

Ambisjonen med DAB er å gi folk et bedre og mer mangfoldig radiotilbud. Det er dessverre lite som tyder på at disse beløpene er tilstrekkelig til at også små, ikke-kommersielle lokalradioer i distriktene har muligheter til å bli med over på den nye plattformen.

Dertil trenger de vesentlig større finansiell bistand. I krevende topografiske områder i distrikts-Norge, er DAB så langt bekreftet å dekke vesentlig dårligere enn FM.

Utbygging og drift av DAB er også betydelig dyrere enn FM. Resultatet kan bli at overgang til DAB går i favør av kommersielle aktører i sentrale strøk av landet. Dette kan i verste fall gi et mindre radiomangfold og færre talerstoler for det frie ord.

I forslaget fra «Demokrati- og medieutvalget» i Arbeiderpartiet, heter det at staten må sørge for rammebetingelser i mediefeltet som gjør det mulig å finansiere journalistikk, ytringsfrihet, mediemangfold og konkurranse i alle deler av landet.

Det heter videre at produksjons-tilskuddet fortsatt skal gå til nyhets- og aktualitetsmedier som bl.a. har betalende lesere. Det kan ikke tolkes annerledes enn at lokalradioer fortsatt skal holdes utenfor ordningen.”

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar