Illustrasjon FOTO: Medietilsynet
Mediepolitikk

Flere regionale blindsoner, i særdeleshet Oslo

Det er få medieaktører som dekker det regionale nivået. Det viser en fersk rapport fra Medietilsynet. De trekker særlig fram Oslo som en by der få medier dekker lokale forhold. Lokale medier er generellt sårbare, går det fram av rapporten. 

Medietilsynet har offentliggjort en rapport om avsendermangfoldet i norske medier. Dette er første del av et helt nytt mediemangfoldsregnskap som utvikles av Medietilsynet. Eierstruktur, antall medietilbydere, geografisk spredning av den redaksjonelle tilstedeværelsen og kjønnsfordelingen blant journalister og redaktører er blant forholdene som er undersøkt.

Medietilsynets rapport om avsendermangfold viser at få medieaktører dekker det regionale nivået.

– Det gjør NRKs regionale tilstedeværelse viktig. NRK har et særlig ansvar for å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, og har også nylig fått ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner, sier direktør Mari Velsand..

De fleste norske kommuner dekkes av en lokalavis og ofte også av en lokal kringkaster, viser Medietilsynets rapport. Norge har få geografiske blindsoner, men flere tidligere undersøkelser har vist at Oslo er et unntak.

– Selv om mange av de nasjonale avisene har utgiversted og redaksjon i hovedstaden, har Oslo i liten grad redaksjonell dekning av lokale forhold. At en avis har utgiversted i en kommune er ikke det samme som at den har redaksjonell dekning av lokale forhold og maktstrukturer, sier Velsand.

Medietilsynets rapport viser en økt konsolidering i det norske avismarkedet de siste årene, som følge av at stadig flere aviser eies av de største aktørene Schibsted, Amedia og Polaris. I lokalradiobransjen samles stadig flere innholdskonsesjoner hos færre eiere.

– Økt eierkonsentrasjon kan være negativt for mediemangfoldet dersom det for eksempel fører til at avisenes innhold blir likere gjennom redaksjonelt samarbeid. Men en konsolidering kan også være positivt for mediemangfoldet. Med et konsern i ryggen kan det være lettere for de mindre aktørene å lykkes i den digitale overgangen, og på den måten trygge sitt fremtidige driftsgrunnlag, sier Velsand.

Avsendermangfoldet i det nasjonale radio- og tv-markedet er stabilt, både sett ut fra antall eiere og markedsandeler, viser Medietilsynets rapport.

– Når det er sagt, er det ingen tvil om at de internasjonale strømmetjenestene har opparbeidet seg en solid posisjon i det norske markedet, og at deres markedsandeler øker. Hele den norske mediebransjen møter sterk konkurranse fra globale aktører, sier Velsand.

Den digitale overgangen er fortsatt krevende for mediebransjen, og Medietilsynet er spesielt bekymret for de små aktørene.

– Det lokale avsendermangfoldet er sårbart, og her blir det viktig å følge utviklingen tett framover, sier Velsand i en pressemelding.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar