Leder av Familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre under budsjettbehandlingen i Stortinget.
Mediepolitikk

FM-forlengelse vedtatt i Stortinget

Eksisterende FM-konsesjoner forlenges til 2027 og nisjeradioer i storbyene må sikres rammevilkår som sørger for at de har bærekraftig økonomi. Det klart etter at Stortinget tirsdag ettermiddag vedtok kulturbudsjettet for 2020. Saken sendes nå tilbake til Medietilsynet som skal utarbeide vilkår for den kommende konsesjonsperioden på FM.

Det har vært bred tverrpolitisk enighet om at lokalradio må få fortsette på FM i minst fem år til, når inneværende konsesjonsperiode går ut 31.12.2021. Derfor var heller ikke tirsdagens vedtak overraskende, men mer en formalisering.

I forkant av behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget, hadde familie- og kulturkomiteen lagt fram sin innstilling. I denne ber et flertall, bestående av regjeringspartiene og Senterpartiet, om at departementet i arbeidet med nye rammevilkår for lokalradio må vektlegge og utarbeide et regelverk for lokalradio på FM, slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi også i perioden frem til 31. desember 2026.

Dette er en sak Norsk Lokalradioforbund har engasjert seg sterkt i, etter at Medietilsynet tidligere har foreslått et totalforbud mot kommersielle inntekter for nisjeradioene i en forlengelsesperiode. Komiteens anmodning må tolkes dithen at et reklameforbud neppe blir en realitet, med mindre radioenes bortfall av kommersielle inntekter kompenseres med offentlige subsidier.

Et mindretall i komiteen, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fremmet et forslag om at eventuelle foreslåtte endringer i reklamereglene for lokalradio på FM skulle sendes tilbake til Stortinget, for behandling der.

Hele innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen kan du lese på nett her. Lokalradio omtales på side 78 og 79.

Opptak fra debatten i Stortinget kan du se på Stortinget nettsider.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar