Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

FM-slukking i Stortinget om en uke

Forslaget om å stanse den planlagte FM-slukkingen til rikskanalene skal opp til behandling i Stortinget 6. desember. Denne uka kommer innstillingen fra kulturkomiteen om saken. 

Det er knyttet spenning til hvor mange som vil støtte et forslag fra Senterpartiet om å sette full brems for rikskanalenes FM-slukking, som etter planen skal starte i januar neste år.

Det er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland, Janne Sjelmo Nordås, som har frontet forslaget om å stanse FM-slukkingen:

– Altfor mange forteller om dårlig DAB-dekning, og derfor bør vi utsette slukkingen av FM-nettet, mener Sjelmo Nordås.

– Radioen har en viktig beredskapsfunksjon, og hvis det er sånn at mange ikke får inn DAB eller har så dårlig kvalitet at de ikke kan stole på dekningen, har vi et alvorlig problem, fortsetter hun.

– At folk over hele landet melder til oss «at dette må dere stoppe», gjør at vi må ta dette på alvor. Derfor fremmer vi forslag i Stortinget om at slukking av FM-nettet må utsettes til en kan dokumentere ovenfor Stortinget at dekningen er slik den skal være, sier stortingsrepresentanten til NRK.

Senterpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2017 å bruke 40 millioner kroner til å dekke kostnadene med å utsette FM-slukkingen neste år.

Hvor mange som vil stemme for forslaget er uklart, men representanter for så og si alle partier har uttalt seg skeptisk til FM-slukkingen, enten lokalt eller nasjonalt. Så langt har bare Sp og Frp gått offentlig ut mot planene, som ble vedtatt i et samlet storting i 2015, etter at det opprinnelige vedtaket i 2011 gikk igjennom mot Frps stemmer.

Den foreløpige datoen for behandling i Stortinget er satt til 6. desember. Dette kan det bli en forandring på, ettersom vi fortsatt venter på innstillingen fra Kulturkomiteen. Den var ventet i forrige uke, men skal nå foreligge denne uka, kan vi lese på Stortingets nettsider.

Uansett utfall av et slikt vedtak fortsetter de aller fleste lokalradioer på FM fram til 2022. Dersom Stortinget går inn for Sps forslag vil også lokalradioene i de store byene få fortsette på FM. I Stortingsvedtaket fra 2015 ble det bestemt at de aller største lokalradioene ikke fikk lov til å sende på FM fordi man fryktet det ville ta lyttere fra NRK og de andre rikskanalene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Hvis det skulle bli et negativt resultat, at fm. bort, dabb inn, så mener jeg at vi som driver med lokalradio, skal ikke henge med hode. Jeg selv bor i Mo I Rana, det betyr Helgeland, og den turistmen som reiser nordover har ikke dabb. Tenker selvfølgelig på utenlandske turister. Samt at Radio Rana kan da fortelle at det er glatte veier her, mot at Ranas befolkning hører eks. på p4, Nrkp1 og at det er glatt i Solihøgda, kork i Sinsen krysset osv.