Mediepolitikk

FM-slukking klaget inn for ESA

Norsk lokalradioforbund har formelt klaget slukkingen av FM-båndet i Norge inn for EFTA`s overvåkingsorgan, ESA. NLR mener at vedtaket er i strid med regler om fri flyt av varer og frihet til å etablere seg. Politikken har vært konkurransevridende og til fordel for de store aktørene, mener Forbundet. 

Norsk lokalradioforbund mener stortingsvedtaket om slukking av FM-båndet i 2017/2022 vil ha enorme konsekvenser for medlemmene av forbundet, og vil i mange tilfeller medføre at lokalradioer må legge ned sin virksomhet. NLR mener at FM og DAB bør eksistere side ved side så lenge stasjonene selv ønsker det, går det fram av brevet til ESA.

NLR er bekymret for effekten slukkingen av de riksdekkende stasjonene og den tvungne slukkingen av lokalradio i storbyene vil ha for konkurranse-situasjonen og flyten av varer og tjenester i det norske radiomarkedet. De mener at digitaliseringen av radio ikke kunne ha blitt gjennomført i et fritt marked og er kun blitt gjennomført gjennom en bevisst strategi bare deler av bransjen har vært med på.

Derfor har norske myndigheter, gjennom sin innblanding, skapt urettferdige konkurransevilkår til fordel for de store aktørene i markedet og en bestemt teknologi. Dermed har myndighetene vært med å skape en situasjon der radiomarkedet i lang tid fremover vil være dominert av noen få store aktører, noe som kan være i strid med konkuranselovene i EØS.

Når det gjelder fri flyt av varer og tjenester påpeker NLR at flere millioner FM-radioer blir verdiløse etter 2022 og vil ha begrenset nytte etter 2017. Samtidig vil FM-sendere innkjøpt av kringkastingsselskaper være forbudt eller umulig å benytte etter 2017/2022.

Forbudet mot å bruke FM-båndet for riksradio og større kommersielle lokalradioer etter 2017 vil også føre til at det blir svært lite attraktivt for nye aktører å etablere seg i radiomarkedet i Norge. Det er heller ingen akseptable grunner for norske myndigheter å legge begrensninger i bruken av FM-båndet på det nivået man nå legger opp til, går det fram av brevet.

Klagen til ESA kommer etter at Norsk Lokalradioforbund har bedt Kulturdepartementet svare på en rekke spørsmål om EØS-reglene var vurdert i forbindelse med vedtaket om FM-slukking.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar