Fra Senterpartiets hjemmeside
Mediepolitikk

FM-slukking opp i Stortingets spørretime

Senterpartiet mener fm-slukkingen bør vurderes utsatt. Det går fram av et spørsmål til kulturministeren som skal tas opp i Stortingets spørretime. 

– Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo, og hvis ikke, vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd? spør Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Sjelmo Nordås skriver i sitt spørsmål: “I Klassekampen den 23. mars kom sjef for radiodistribusjon Petter Hox med en oppsiktsvekkende innrømmelse om at DAB-dekningen er langt dårligere enn FM, og at dette går ut over distriktene. Stortinget fastslo at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM nett.

Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd?”

Det er bekymring hos folk flest som er bakgrunnen for at Senterpartiet tar opp saken i spørretimen, går det fram av brevet til kulturministeren:

“Gjennom media og direkte henvendelser stilles det mange spørsmål angående DAB og slukking av FM-nettet. Folk er bekymret for tilbudet de får når FM- nettet slukkes neste år. Det blir hevdet at flere steder der DAB er utbygd er signalene dårlig eller fraværende, særlig i bil.

Radio er en del av beredskapen, der viktige meldinger gis daglig. Riksdagen og regjeringen i Sverige sa et klart nei til å stenge FM blant annet basert på sikkerhet, og at det er uakseptabelt for distriktene å miste radiodekningen. Det samme mener jeg må være gjeldende for Norge, og det var også en klar intensjon ved Stortingets behandling.”

Saken er foreløpig ikke registrert på Stortinget og det er derfor ukjent når den kommer opp i spørretimen, men den kan komme opp allerede i morgen, onsdag

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar