Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

FM-slukkingen har forløpt udramatisk, mener Regjeringen

Regjeringen ser bort fra all kritikk som er kommet i forbindelse med slukkingen av FM-nettene til rikskanalene. Overgangen har skjedd uten dramatikk, er beskrivelsen i et nytt dokument. 

– På bakgrunn av erfaringene fra de to første slukkeregionene, legger regjeringen til grunn at publikum i stor grad har vært forberedt på teknologiskiftet, og at overgangen har forløpt udramatisk.

Det står det svart på hvitt i et tilleggsdokument til Statsbudsjettet, som ble vedtatt i statsråd sist fredag. I dokumentet kommer regjeringen inn på noe av det som har skjedd under digitaliseringen, men finner ingen grunn til å kritisere NRK og de andre rikskanalene:

– NRKs rapporter fra Nordland, Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag viser at publikum generelt har hatt tilfredsstillende tilgang på teknisk utstyr. Det er likevel unntak, eksempelvis i form av at enkelte butikker ikke har hatt tilstrekkelig lagre av visse DABprodukter, eller ved at enkelte verksteder ikke har hatt det nødvendige antall adaptere på lager. Likevel har markedet totalt sett vært leveringsdyktig vedrørende biladaptere, står det blant annet i dokumentet.

– Regjeringen viser til at kringkasting er en viktig del av sikkerhetsutrustningen i tunneler, og at det derfor er av stor betydning at installeringen av DAB ferdigstilles før FM-nettet slukkes. Det vises i denne forbindelse til at Statens Vegvesen opplyser at installering av DAB i de aktuelle tunnelene i hovedsak er i rute i henhold til slukkeplanen.

Rapportene fra Nordland, Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag bekrefter at DAB-dekning i all hovedsak har blitt installert før NRKs slukkedato, hevder dokumentet.

– Dekningsgraden i NRKs DAB-nett er etter Nkoms vurderinger minst like god som FMnettet, som har en befolkningsdekning på om lag 98,6 pst. i FM stereo og om lag 99,6 pst. i FM mono. Videre har Nkom konkludert med at NRKs DAB-nett også har noe bedre veidekning enn FM-nettet.

Regjeringen viser til at tilstrekkelig tilgang på mottaksutstyr er viktig for et vellykket teknologiskifte og legger til grunn at salgskanalene opprettholder en god tilgang på teknisk utstyr når FM-nettet slukkes i resten av landet.

NRK opplyser at publikumsservice mottok over dobbelt så mange henvendelser som normalt ved slukkingen av FM-nettet i Nordland. Ved slukketidspunktet i Møre og Romsdal, samt Nord- og Sør-Trøndelag melder NRK at antall henvendelser vedrørende DAB var om lag 20 pst. lavere enn normalt. Når det gjelder hovedtrekkene i henvendelsene fra publikum, opplyser NRK at henvendelsene ved tidspunktet for FMslukking i Nordland i liten grad var relatert til FM-slukkingen i seg selv.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Annerledeslandet Norge slår til igjen. Slukkingen av FM nettet har liten eller ingen popularitet i den norske befolkning. Og som første land i verden. De som kommer bilende fra andre land vil ikke kunne bruke bilradioen her i det hele tatt. Å bruke argumentet at FM senderne har problem med å skaffe reservedeler er jo helt tullete. Hva gjør de med de tusen eller mere FM senderne i Europa for øvrig? Stenger de ned? Neppe. FM senderne vil leve i flere tiår utenom Norge.

    Hvem som har funnet på dette tullet skulle jeg gjerne visst. Dette er et typisk politisk beslutning drevet frem av lobbyister. Hvorfor? kan man jammen undres på. Man må gjerne ha DAB men slukking av FN nette er en skandale. Jeg regner med at de områdene som er terminert har de demontert utstyret. Ingen vei tilbake.