Foto: Medietilsynet
Mediepolitikk

Forbundet får støtte fra flere lokalradioer

I et forslag til endringer  i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier går det fram at det fortsatt skal være tak på støtten som gis til Norsk Lokalradioforbund. Dette reagerer flere lokalradioer på i sine høringssvar. 

De fleste lokalradioer er positive til deler av endringsforslaget, som at det nå åpnes for å gi driftstilskudd for digitalisering til anleggskonsesjonærer og leietakere, samt at støttetaket pr foretak er hevet til 1.5 millioner kroner pr kalenderår.

– Dette vil bety mye for oss – og vi tror det også vil bety mye for mange andre lokalradioer, skriver Nea Radio i sitt høringssvar, der de også kommer med kraftig kritikk:

– Det Nea Radio ikke støtter og vil sterkt advare mot er å beholde taket for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte. NLR er en avgjørende organisasjon for landets lokalradioer, for mange er forbundet det eneste stedet de kan henvende seg for å få hjelp når det trengs. Det være seg alt fra spørsmål opp i mot rettighetsorganisasjoner, myndigheter og lignende, men også og ikke minst: Til teknisk bistand.

Dette gjentas av Radio 102 i sitt høringssvar om forskriftsendringen. De støtter heller ikke å beholdee taket for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte.

Norsk Lokalradioforbund er en viktig organisasjon for landets lokalradioer. For mange er forbundet eneste stedet de kan henvende seg for å få hjelp knyttet til utfylling av søknader, spørsmål og bistand rundt ting som innbefatter rettighetsorganisasjoner (Tono, Gramo, FFUK med flere), konsesjonsspørsmål, kursing og opplæring, kontakt med myndigheter/tilsyn og ikke minst teknisk bistand. Det siste har vært til uvurderlig hjelp i forbindelse med digitalisering av norsk lokalradio.

Forbundet fungerer også som en kunnskapsbank for hele lokalradiobransjen og er det naturlige samlingspunktet for en hel bransje, skriver Radio 102, som mener at Norsk Lokalradioforbund sliter med lav bemanning og har begrenset med kapasitet til å kunne hjelpe alle som trenger det på en tilfredsstillende måte.

– Derfor mener vi at det IKKE bør være et tak på hvor mye støtte forbundet kan få. Det taket må i alle fall løftes for å kunne tilby hjelp og bistand til de som trenger det, mener Radio 102.

Radio Øst er også negative til dette taket i sitt høringssvar:

– Når det gjelder tilskudds tak for tilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier i punkt 3,4, vil vi bemerke at det for Radio Øst sin del har vært helt avgjørende å kunne bruke den kompetansen som Norsk Lokalradioforbund har på digitalisering av lokalradio. Ikke bare for å komme på DAB, men også den vanlige driften av digital radio. Vi hadde ikke klart oss uten denne kompetansen! Den blir brukt jevnlig.

Vi ber dere derfor om å prioritere en tilleggsbevilgning til Norsk Lokalradioforbund i den rollen de har i digitaliseringen av lokalradio.

Mediehuset KSU 24/7 støtter heller ikke at det skal være et tak for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte:

– NLR er en helt avgjørende organisasjon for landets lokalradioer og i særlighet for små organisasjoner hvor det ikke er økonomiske rammer for å inneha spesiell radio- og mediefagligkompetanse opp i mot rettighetsorganisasjoner, myndigheter og ikke minst teknisk kompetanse for å bygge ut og drifte en digital radio, skriver KSU 24/7 i sitt høringssvar.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar