Rune Hetland, Bente Håvimb, Pål Lomeland, Emma Schiro, Lisbeth Morlandstø, Hallvard Moe, Magnus Reitan, Kristian Tolonen. I forgrunnen Mari Velsand Foto Medietilsynet
Mediepolitikk

Forbundet skal være med og utrede mediemangfold

Norsk Lokalradioforbund er med i gruppen som skal hjelpe Medietilsynet å utvikle et nytt mediemangfoldsregnskap

Medietilsynet har satt i gang arbeidet med å utvikle et nytt mediemangfoldsregnskap som skal dokumentere og synliggjøre utviklingen i det norske mediemangfoldet.

Tilsynet har involvert en gruppe fagpersoner, som nylig hadde sitt første møte i dette arbeidet. Blant dem er daglig leder i  Norsk lokalradioforbund, Pål Lomeland.

– Målet er at den første versjonen av regnskapet er klart i slutten av 2019, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet jobber nå med å komme fram til hvilke indikatorer som best mulig kan dokumentere utviklingen i mediemangfold langs tre akser:

— Sendermangfold (informasjon om media og hvem som eier hva)

— innholdsmangfold (bredden i innholdet som media formidler) og

— bruksmangfold ( Hva slags innhold mediebrukerne konsumerer).

– Dette er en tilnærming til mediemangfold som Mediemangfoldsutvalet har lagt til grunn og som vi mener det er riktig å bygge videre på. Så er det viktig at de indikatorene vi velger er godt forankret, blant annet i mediebransjen og på forskernivå. Derfor er vi glade for å få innspill fra en brett samensatt og faglig sterk referansegruppe, sier Velsand.

Grunndataene i mediemangfoldsregnskapet vil etter hvert bli åpent tilgjengelig for alle, og Medietilsynet vil lage årlige rapporter om statusen for mediemangfoldet.

– Dette er et stort arbeid som det vil ta tid å få på plass. Målet er å ha en første versjon på plass mot slutten av året som vi så vil jobbe med å utvikle videre, sier Velsand.

I tillegg til å presentere ny innsikt, ønsker Medietilsynet etter hvert å invitere forskere, bransjen og andre relevante aktører til møte og debatter om ulike aspekter om mediemangfold.

Disse er med i referansegruppen: 

  • Lisbeth Morlandstø, medieforsker og professor i medievitenskap ved Nord universitet
  •  Bente Håvimb, markedsanalytikar i Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
  • Magnus Reitan, samfunnsøkonom i Konkurransetilsynet
  • Emma Schiro, ansvarlig for Mediebarometeret i Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Pål Lomeland, daglig leder i Norsk lokalradioforbund
  • Hallvard Moe, medieforsker og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen
  •  Kristian Tolonen, analysesjef i NRK
  • Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA)
  •  Helle Sjøvaag, medieforsker og professor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar