Kulturdepartementes lokaler i Akersgata (Foto: Eivind Engberg)
Mediepolitikk

Foreslår forbud mot reklame på lokalradio

Kulturdepartementet foreslår i et høringsnotat at lokalradio som sender på FM i storbyene ikke skal få lov til å sende reklame i det hele tatt.

Kulturdepartementet har sendt ut sine forslag til endringer i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Der kommer det blant annet fram at departementet vil fjerne inntektsgrensen på 135 000 kroner for lokalradioer som sender på FM i såkalte slukkeområder, det vil si i og rundt storbyene:

– Formålet med konsesjonsvilkåret er å ivareta Stortingets forutsetning om at disse radioene skal ha et ikke kommersielt driftsgrunnlag. I inneværende periode har Medietilsynet gjennom sitt tilsyn erfart at konsesjonsvilkåret er søkt omgått gjennom markedsmessige tilpasninger med formål om å kunne inkludere analoge sendeflater i slukkeområdene i reklamesalg, skriver departementet og mener at et forbud med reklame er bedre:

– Departementet foreslår derfor at konsesjonsvilkåret om inntekts- og utbyttebegrensninger oppheves, og at det for kommende forlengelsesperiode i stedet fastsettes et konsesjonsvilkår med forbud mot at analoge lokalradioer i slukkeområdene kan sende reklame, sponsoridentifiseringer eller benytte produktplassering. Et slikt vilkår er objektivt konstaterbart og kan dermed håndheves på en mer effektiv måte gjennom å lytte på sendingene, og uten å måtte følge inntektsstrømmen bak reklamen. Det vil være tilstrekkelig å avdekke ett brudd for å konstatere at vilkåret er brutt, står det i høringsnotatet.

Det presiseres at forslaget ikke omfatter muligheten til å presentere premier i forbindelse med avvikling av bingosendinger og konkurranser, såfremt det dreier seg om premier av ikke betydelig verdi, i praksis 10 000 kroner.

– Omtale av egne arrangementer er normalt tillatt, såfremt ikke eventuelle sponsorer identifiseres. Med disse forbeholdene kan bidrag i form av støtte, gave eller investering normalt gis også til radioer som blir omfattet av reklameforbudet, skriver departementet i sitt høringsnotat.

Et annet endringsforslag er at forbudet med sam- og videresending i slukkeområdene fjernes og erstattes med et påbud om at konsesjonæren må sende selv:

– Det innebærer at sendingene må bestå av innhold som viser at konsesjonæren har selvstendig redaksjonell virksomhet og en egen profil. Det er ikke tillatt med programsamarbeid eller samproduksjoner. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra dette forbudet dersom det kan dokumenteres at det dreier seg om gjensidig samarbeid om programutveksling. Dispensasjonen skal være tidsbegrenset og kun gis i forbindelse med enkeltprosjekter, skriver departementet.

Det ser ut til at korte nyhetsbulletiner e.l. produsert av eksterne aktører fortsatt vil være tillatt å sende.

Legg merke til at alle endringsforslagene gjelder lokalradio på FM i storbyene. For lokalradio utenfor storbyene og på DAB er det helt andre regler som gjelder. Disse konsesjonene ser ut til å få ingen endringer.

Det var Stortinget som innførte forbud mot kommersiell lokalradio på FM i storbyene for å gi NRK, P4gruppen og Bauer Media flere lyttere på DAB når de slukket sine FM-sendere i 2017.

Høringsfristen er satt til 16. juni

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar