Styret i Norsk Lokalradioforbund 2018-2020
Mediepolitikk

Forlenget FM-konsesjon er bra for mangfoldet

Norsk Lokalradioforbund kommer med flere argumenter om hvorfor lokalradio bør få lov til å fortsette å sende på FM. LES HELE UTTALELSEN

Lokalradioforbundet er en av flere som har levert inn en høringsuttalelse etter oppfordring fra Medietilsynet som har fått i oppdrag å utrede om lokalradioene skal få lov til å fortsette på FM også etter 2021.

Et av de “nye” argumentene forbundet drar frem i sin uttalelse er hensynet til mediemangfoldet:

– Mediebransjen er i rask endring. Internasjonale aktører som Facebook og Google tar stadig større markedsandeler i lokale annonsemarkeder, og truer både lokale og nasjonale aktører. I en slik situasjon mener NLR at myndighetene ved å forlenge konsesjonene på FM til 2031, legger til rette for fortsatt mediemangfold på radio, lokal nyhetsproduksjon, at lokalradioene blir økonomisk drivverdige, samt sikrer at lokalradioene overlever i konkurransen med både nasjonale radiokanaler og andre internasjonale medieaktører, skriver forbundet.

En annen viktig faktor er at lokalradio bidrar positivt til lokaldemokratiet:

– Lokalradio har sin styrke i formidling av lokal informasjon, politikk, kultur og underholdning. Med lokalt innhold som sitt sterkeste våpen innehar lokalradioen i mange tilfeller rollen som meningsbærende opponent til lokalavisen. Enkelte steder utgjør lokalradioen den eneste redaktørstyrte stemmen i lokaldemokratiet, mener Norsk Lokalradioforbund.

Ellers er økonomien i dette svært viktig for lokalradioene. Kort fortalt koster det ikke samfunnet en krone å lå lokalradio få fortsette å sende på FM, men det vil bli dyrt å få alle lokalradioene over på DAB, til dels umulig, mener forbundet:

– De geografiske områdene avsatt til lokal-DAB er store og av praktiske og økonomiske grunner etableres lokale DAB-anlegg i stor grad i tilknytning til tett befolkede områder, med kommersielt grunnlag og flere aktører som kan dele på regningen. Utkantstrøk og distrikter med lav og spredt befolkningsdekning blir nedprioritert, fordi det her er vanskelig å skape inntekter som sikrer prosjektet bærekraftig økonomi. Et betydelig antall lokalradioer vil trolig ikke få tilbud om å sende på DAB, fordi utbygging ikke vil være økonomisk bærekraftig, står det i høringsutalelsen.

Forbundet avviser også at lokalradio på FM hindrer digitaliseringen av riks-kanalene, ettersom de selv nå hevder at lyttertallene er tilbake på nivået før FM-slukkingen.

Konklusjon: Norsk Lokalradioforbund ønsker en forlengelse av dagens FM-konsesjoner til 2031.

Hele uttalelsen fra forbundet får du her (pdf): 

NLR – 20190322 – Innspill til FM-utredning

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar