Foto: Siv Jensen åpner landsmøtet i Fremskrittspartiet (Foto: Børge Sandnes)
Mediepolitikk

Fremskrittspartiet vil beholde FM-nettet

Fremskrittspartiets vil beholde FM-nettet. Det ble klart på partiets landsmøte på Gardermoen søndag. Landsmøtet vedtok som ventet flere resolusjoner etter redaksjonskomiteens anbefaling.

– DAB-radioer blir påtvunget innbyggerne i det ganske land, heter det i resolusjonen som ble vedtatt med 229 mot 2 stemmer.

Partiet frykter at å stenge FM-nettet vil gi NRK et fortrinn foran andre, frie radiomedier.

– Å koble ut 10 millioner radioapparater over natta vil være svært uklok politikk,  det vil svekke radiomangfoldet og ytringsfriheten. Jeg er svært glad for at FrPs landsmøte fastholder vårt standpunkt når det gjelder FM-nettet. Vi var det eneste partiet som stemte mot stenging av FM-nettet i Stortinget, og nå har vi fått et tydelig mandat for å jobbe videre med denne saken, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag til Nea Radio.

– Fremskrittspartiets landsmøte ber stortingsgruppen arbeide for å beholde FM-nettet, konkluderes det i resolusjonen som ble innsendt av Rogaland FrP. Her er den vedtatte resolusjonen i sin helhet:

Som det eneste landet i Europa og den vestlige verden, har Norge besluttet å stenge FM-nettet i løpet av 2017. DAB-radioer blir nå påtvunget innbygerne i det ganske land. Dette har som konsekvens at flere millioner radioer blir effektivt ubrukelige.

Den svenske regjeringa har besluttet å droppe overgangen til DAB-radio inntil videre. Bakgrunnen for beslutningen er at det fortsatt er altfor mange uklarheter knyttet til en overgang til DAB+. Norge benytter den allerede eldre utgaven av DAB.

«For meg er det høl i hodet og galematias å koble ut 10 millioner norske radioapparater over natta», sier Svein Larsen, styreleder i Norsk lokalradioforbund.

DAB er dyrt for uavhengige radiostasjoner. Paradoksalt var den første radiokanalen i verden til p benytte DAB, NRK Klassisk.

Ved å godta å stenge FM-nettet som gir andre frie radiomedier muligheten til å sende radio, bygger vi opp en eldgammel aktør, NRK, som da vil få et fortrinn og en posisjon som er uheldig.

Samtidig vil det være svært uheldig at ytringsfriheten som konsekvens begrenses ved at uavhengige radiostasjoner ikke får mulighet til å sende gjennom et FM-nett som i utgangspunktet skal være fritt for alle.

Tankevekkende er det også at Eftas overvåkingsorgan ESA, for andre gang denne våren har bedt norske myndigheter gjøre rede for om DAB-utbyggingen i Norge har vært ulovlig, melder Dagens Næringsliv. ESA er bekymret for om kravet til teknologinøytralitet overholdes.

Fremskrittspartiets landsmøte ber Stortingsgruppen arbeide for å beholde FM-nettet.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Det som ikke går fram av FrPs resolusjon er om de ønsker å bruke tvang og forbud, eller fritt valg og frvillighet.

  Dersom en kommersiell tilbyder av distribusjonstjenester, når alle løpende kontraktforpliktelser er utløpt, *ikke ønsker* å tilby en gitt distribusjonsmåte, ønsker da FrP å pålegge, tvinge, denne tilbyderen å gi kundene et tilbud som tilbyderen ikke ønsker? Dersom oppfylling av dette kravet medfører en merkostnad på flere hundre millioner kroner årlig, vil da FrP at dette skal kompenseres gjennom skattebetalernes penger?

  Det går ikke fram fra resolusjonen om FrP ønsker å *forby* andre kringkastingsformer enn FM. Om så er, ville Norge ikke bare være det første land i verden til å forby en modulasjonsform, vi ville forbli det eneste, for all framtid.

  Dersom det ikke legges ned forbud mot DAB-teknologi: Ønsker FrP å forby tilbud fra kommersielle leverandører om distribusjon av radioprogrammer ved bruk av denne teknologien? Ønsker FrP å nedlegge forbud mot at kunder som ønsker dette tilbudet kjøper slike distribusjonstjenester?

  Hvis FrP slett ikke ønsker å forby verken DAB-teknologi, at kommersielle aktører tilbyr slike distribusjonstjenester eller at innholdsprodusenter kjøper DAB distibusjonstjenester, da er det vanskelig å forstå hva det er FrP vil. Vi har kommersielle tilbydere som ønsker å tilby DAB-distribusjon, men som ikke ønsker å tilby FM-distribusjon. Vi har innholdsprodusenter som ønsker å kjøpe distribusjonstjenester på DAB, delvis også på DVB-T, Internett, satellitt, … men som ikke ønsker å bruker penger på å kjøpe FM-distribusjon.

  Det er mulig at FrP ikke ønsker noen form for forbud eller tvang, men vil at kommersielle aktører frivillig skal opprettholde et FM-tilbud som de store kundene ikke er interessert i å benytte. Derfor vil kanskje FrP at de store aktørene skal bli interessert i å benytte det, og vi skal tolke resolusjonen som at FrP mener at Storting og regjering bør gå inn med politisk detaljstyring ikke bare av innholdet i programmene, men også med detaljert styring av hvilke tekniske modulasjonsformer som bør benyttes ved distribusjonen. Dette representerer en politisk innblanding i tekniske valg som går betydelig mye lenger enn vi tidligere har sett, og som vil tilsidesette det som har vært den foretrukne, anbefalte teknologi fra tekniske fagmiljøer i mer enn femten år, og som er EUs anbefalte valg for framtidas radio.

  En følge av denne resolusjonen bør være at FrP snarest tar initiativ til en konsekvensutredning av deres forslag, med redegjøring for bruk av tvang/forbud, økonomisk kompensasjon til de aktører som må velge dyrere løsninger, effekten av å gå tilbake til en situasjon der betydelige arealer kun har dekning av én eller et par kanaler, investeringsbehovet i sendernettet for FM, kompensasjon til kommersielle aktører og privatpersoner som har investert i en framtidsrettet teknologi som myndighetene har promotert i femten år, men som så uten nevneverdig forvarsel blir kansellert.

  En konsekvensutredning bør være basert på noe mer fullstendige og korrekte faktagrunnlag enn det som ser ut til å ligge under dagens FrP-resolusjon. Eksempelvis: Det er ikke snakk om noen total nedstenging av FM, kun at noen innholdslverandører ønsker å satse på andre distribusjonsmåter. Norge benytter bare i svært begrenset grad den opprinnelige DAB; med unntak av et par kanaler er DAB+ over hele linja, og de siste kanalene vil skifte til DAB+ når FM-distribusjonen av disse kanalene opphører. Uavhengige aktører kan fortsette å sende i FM-båndet, og vil være de som er aktive i ti millioner FM-radioer, uten konkurranse fra de store aktørene.

  ESA har ikke på eget initiativ stilt spørsmål ved den norske (/felles-europeiske) DAB-satsingen. Alt de har gjort er å videreformidle spørsmålene utformet av Norsk Lokalradioforbund og anonyme lokalradio-aktører. Hva angår teknologinøytralitet viser svaret som ble levert for en måned siden (http://dabmytene.no/wp-content/uploads/2016/04/KUDtilESA.pdf) og som burde væe vel kjent nå, at teknologinøytraliteten i realiteten er langt bedre ivaretatt enn hva spørsmålsstilleren insinuerer.

  Der er forøvrig litt vanskelig å forholde seg til en resolusjon som ser ut til å kreve nedlegging av DAB-teknologien, og kreve at alle må skifte tilbake til FM, i teknologinøytralitetens navn.