Studio - Foto: Radio Toten
Mediepolitikk

Frykter reklameforbud også utenfor storbyene

Radio Toten utrykker sterk bekymring om det foreslåtte reklameforbudet i storbyene. Lokalradioen er også bekymret for konsekvensene av andre forslag. 

Radio Toten er en av mange lokalradioer som har kommet med innspill i forbindelse med forslaget om endringer i konsesjonsvilkårene for forlengselse av FM-konsesjoner.

Lokalradioen i Innlandet påpeker at FM er en svært viktig og rimelig distribusjonsform for dem, mens en overgang til DAB vil være ødeleggende:

– En overgang til DAB vil videre medføre betydelige kostnader for oss, både i form av investeringer, og med hensyn til drift. Vi anser at merutgiftene ville være opp mot 20000,- kr per måned, og en slik utgift kan RT ikke klare, skriver daglig leder Ole Ivar Vangen i sitt høringssvar.

Radio Toten påpeker at de ikke er motstandere av digitalisering. De strømmer blant annet kommunestyremøter og har også en rekke andre direktesendinger via internett.

Lokalradioen ønsker å uttrykke motstand mot å nekte lokalradioer på FM-nettet innenfor de definerte slukkeområdene retten til å sende reklame, og å ha sponsorater.

– Vi frykter at et slikt forbud vil danne presedens, og at det i neste omgang kan ramme flere, inkludert oss. Videre synes vi et slikt forslag bryter med elementære demokratiske prinsipper. Vi er ikke kjent med at andre medier pålegges lignende restriksjoner, og det oppleves som en utilbørlig forskjellsbehandling, skriver Vangen

Radio Titen er også uenig i de strenge restriksjonene som er foreslått med hensyn til nye FM-konsesjoner, sendetekniske justeringer med mer.

– Vi har behov for større frihet med hensyn til utbedringer og oppgraderinger enn det som vil bli konsekvensene av foreslåtte endringer, går det fram av høringsutalelsen

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar