Daglig leder i Radio Metro AS, Svein Larsen (Foto: Pål Lomeland)
Mediepolitikk

Galt og urimelig, mener Metro om FM-bot

 Metro-gruppen anker boten de fikk fra Medietilsynet fordi de sendte på FM etter at rikskanalene slukket sine FM-sendere i Oslo i desember. 

– Bøteleggingen og dermed avstraffelsen av Radio Metro føyer seg inn i rekken av gale og urimelige beslutninger som har vært tatt av norske myndigheter i hele denne ulykksalige DAB-saken siden 2011. Slik starter svarbrevet der Metro-gruppen anker vedtaket om å gi selskapet bot for å sende på FM.

– Hovedhensynet til myndighetene har merkelig nok vært å beskytte to store kommersielle internasjonale selskaper fra konkurransen fra mindre norske aktører, skriver Metro-sjef Svein Larsen i sitt svarbrev.

Det var i desember at det oppstod en merkelig situasjon da en rekke lokalradioer i Oslo mot sin vilje ble tvunget til å slukke sine FM-sendere fordi NRK og P4 ville sende på DAB.

Metrogruppens kanaler nektet å godta situasjonen og fortsatte å sende på FM etter den stortingsvedtatte slukkedatoen. Etter å ha blitt truet med skyhøye tvangsbøter ga de seg imidlertid og slo av senderne.

I ettertid har Medietilsynet varslet bot til Metro-gruppen for den uka de faktisk sendte.

Tilsynet mener at Radio Rox og Radio Metros kanaler Radio Metro Stor-Oslo, The Beat Asker og Bærum og Radio Metro-Follo sendte uten gyldig konsesjon i Oslo-området i perioden 9. til 15. desember i fjor.

Det er bakgrunnen for at Medietilsynet har ilagt kanalene gebyr. Radio Metro er ilagt et gebyr på 57.000 kroner og Radio Rox 10.750 kroner.

– Etter Medietilsynets vurdering dreier det seg her om klare brudd på sentrale bestemmelser i kringkastingsregelverket. Vi har derfor ilagt selskapene gebyr, sa direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Sjefen for Metro-grupppen, Svein Larsen, varslet under landsmøtet til Norsk lokalradioforbund at han ville anke saken, blant annet fordi P4 og Bauer Media etter hans mening sendte ulovlig på FM i flere områder uten at det har blitt gjenstand for noe reaksjon.

Han har nå skrevet et langt brev til ankenemnda der han forklarer saken i ganske klare ordelag:

– Hovedbegrunnelsen for konklusjonen om å følge opp bøteleggingen er en ekstremt formalistisk tilnærmingsmåte som på bakgrunn av avtalens forhistorie ikke burde blitt noen sak, skriver en sint Metro-sjef

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar