Mediepolitikk

Glede og litt skuffelse over FM-rapport

Mange lokalradioer er glade for forslaget fra Medietilsynet om at lokalradio skal få fortsette på FM til 2026. Men, flere påpeker at en så kort forlengelse gir usikre rammevilkår.

Selv om det er positivt at lokalradio får fortsette på FM, er forlengelsen noe kortere enn mange håpet på og det får konsekvenser, mener Stian Viken i 1FM:

– Jeg frykter at vi i perioden frem mot 2026 må ta samme kampen en gang til, for jeg tror vi er avhengig av FM også etter den perioden, sier Viken til lokalradio.no.

Han er glad for at støtteordningen er anbefalt utvidet til også å gjelde drift, men han reagerer på at det tilsynelatende bare er anbefalt driftsstøtte kun til 2026:

– Rammevilkårene burde være mer forutsigbare enn som så. Dette kan ha påvirkning på hvor mye DAB vi tar sjansen på å bygge ut. Hvis støtte til drift frafaller sitter vi der med en kjemperegning som vi kanskje ikke klarer å bære, sier Viken.

5 år forlengelse en halv seier

Ole Jon Tveito i Radio Rjukan er også glad for at tilsynet innser at lokalradio må få lenger tid på FM, men han synes dette bare er en halv seier:

– Jeg må si jeg mest er skuffet over at forslagene om 2031 nå er skiftet med 2026. Det hadde kostet null å gi oss 10 år. For meg er det en endelig bekreftelse på at lokalradio skal holdes nede i medie-Norge, slik det egentlig har vært siden 1994, sier Tveito

Han har jobbet med lokalradio siden 1987, og mener lokalradio rammevilkår har vært en lang rekke snublesteiner for å få til sunn drift i lokalradio siden tidlig 90-tall.

– De er nå tilogmed villig til å bruke millioner på å holde oss nede. Vi får altså fem år til på death row, sier Tveito som nå setter sin lit til politikerne:

– Jeg håper fortsatt på at politikerne forstår oss og gir oss 2031. Da skal jeg være tilfreds. Fem år går fort også i denne tynede bransjen, avslutter Tveito

Vanskelig for en liten radio i storbyen å gå over på DAB

Heid Jerstad i radiOrakel er også opptatt av forlengelsen ser ut til å bli kortere enn ønsket:

– Det er godt å høre at Medietilsynet anbefaler en forlengelse av FM, om den ikke er så lang som vi kunne ønsket oss, så da blir det en sak igjen om noen år, sier Jerstad, som er redaktør i en lokalradio som fortsatt er på lufta i en storby:

– Vi er glade for at de foreslår vilkår som gjør at vi kan fortsette som reklamefri radio i Oslo og at Medietilsynet åpner for at det kan bli driftstøtte for veldig små radioer som ikke har reklameinntekter som oss. Vi må vurdere om driftstøtten som de foreslår vil faktisk gjøre det mulig for oss å gå over til DAB, det er vanskelig å si uten å se de økonomiske rammene, avslutter Jerstad

Et steg i riktig retning

Stian Elverum i Nea Radio mener forslaget er et steg i riktig retning, men at fem år er en for kort forlengelse:

– For oss er det avgjørende at vi har mulighet til å bruke begge plattformer. To av tre NeaRadio-lyttere bruker fortsatt FM til å høre oss, og da er det viktig at vi er der. Vår største frykt er en tvangsstenging av våre FM sendere i 2021. Vi er svært glade for at vi er blitt hørt av Medietilsynet i deres anbefaling om å forlenge dagens FM konsesjoner. Vi er avhengige av trygge rammevillkår og at myndighetene hører på oss slik som det Medietilsynet gjør når vi sier at vi må ha FM for å overleve, fortsette digitaliseringen og utvikle radiotilbudet inn i framtiden, sier Elverum.

– Vi føler oss i stor grad hørt, men er ikke fornøyd med forlenging i bare fem år. Vår anleggskonsesjon på DAB varer ut 2031 og vi ba i vårt høringsinnspill om en tilsvarende periode også på vår FM konsesjon for å sikre forutsigbarhet og muligheter til å planlegge. En forlengelse på fem år ut 31.12.2026 gjør at forutsigbarheten er der i fem færre år enn det vi ba om, men vi finner trygg- og forutsigbarhet i det Medietilsynet skriver i sin anbefaling at “Medietilsynet anbefaler derfor at det utarbeides en ny statusrapport når det gjenstår to år av den nye forlengelsesperioden”. Vi har forstått at det foreligger juridiske problemstillinger knyttet til ytterligere forlenging samtidig som vi deler
Medietilsynets holdning om at en ny runde utlysning av konsesjoner vil ta ressurser som ellers ville ha gått til digitalisering, sier Elverum.

I sitt høringsinnspill til Medietilsynet påpekte Nea Radio at det er fullt mulig å drive lokalradio med god omsetning og bra driftsgrunnlag med 9 årsverk utenfor Trondheim, men ikke i selve Trondheim.

– Vi mener årsakene i stor grad er direkte relatert til at lokal-FM ble tvangsslukket i Trondheim, sier Elverum.

Elverum ser også positive aspekter med de nye villkårene for nisjestasjoner i slukkeområdene: – Den nye anbefalingen fra Medietilsynet vil jeg anta at gjør det riktignok mulig å få inn penger på andre vis enn reklame om det skulle bli slik. Elverum antar at det vil åpne for å kunne få mere inntekter som ikke er kommersielle, slik som bingo, driftsstøtte, mer gaver og mer frivillig lisens og lignende. Dette vil i seg selv være et løft, avslutter Elverum.

Uforståelig at det ikke skal være lokalradio i storbyene

Hilde Apneseth i Radio Metro mener det er gledelig at Medietilsynet anbefaler forlengelse av de lokale FM-konsesjonene i fem nye år i tråd med de politiske signalene som er gitt fra Familie- og Kulturkomiteen i senere tid. Men, hun synes det er rart at tilsynet klamrer seg til forestillingen om at folk i storbyene ikke må ha tilgang til kommersiell lokalradio:

– Jeg sliter fortsatt med å forstå hva som er motivasjonsgrunnlaget til Medietilsynet i denne saken annet enn å beskytte to utenlandske milliardkonsern mot en liten og sårbar norsk lokalradiobransje, sier Apneseth.

– Når det gjelder spørsmålet om FM i storbyene har vi i lengre tid innsett at dette kun kan løses politisk. Byråkratene nekter åpenbart å tenke nytt, så da får vi ha tillit til at våre folkevalgte på Stortinget tar til fornuft
når saken skal konkluderes senere i år. Et totalforbud av reklame på radio i storbyene er et ekstremt standpunkt og vil ramme alle, ikke kun oss i Radio Metro. Dersom nisjeradioene blir nektet all form for kommersielle inntekter er alternativet statsstøtte, sier Apneseth.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar