De nye i styret: Aslak Skretting, leder med Hilde Apneseth til venstre og Stian Elverum til høyre Foto: Kyrre Dahl
Mediepolitikk

Glede over forslag om fortsatt FM for lokalradio

Senterpartiets forslag for Stortinget om å forlenge FM-konsesjonene for lokalradio blir godt motatt hos lokalradioene. Viser forståelse for lokalradio, mener styreleder.

I går ble det kjent at Senterpartiet ved Åslaug Sem-Jacobsen legger fram et konkret forslag for Stortinget, der man vil be regjeringen forlenge konsesjonene på FM for lokalradio til 2031.

– Sem-Jacobsen sitt forslag betyr politisk støtte i en sak som er viktig for lokalradioene, i en tid der bransjen preges av usikkerhet. Forslaget som er lagt frem, og uttalelsene fra Sem-Jacobsen, viser forståelse for lokalradioenes utfordringer i den pågående digitaliseringen, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting.

– Vi er takknemlige for interessen som Sem-Jacobsen viser for både lokalradioenes vilkår og det norske mediemangfoldet generelt. Kulturminister Trine Skei Gande har varslet at spørsmålet om forlengelse av konsesjonene for lokalradio vil bli behandlet i den kommende mediemeldingen. Forslaget som nå ligger på bordet gir forhåpentligvis et godt grunnlag for prosessen videre, sier Skretting.

Styreledeen påpeker at sendingene på FM ha stor økonomisk betydning også når det gjelder å bidra til digitalisering av norsk lokalradio.

– Forslaget oppsummerer på en god måte at det kreves forutsigbarhet dersom man skal få til de store investeringene som skal tas. Videre er det viktig å være klar over at sendernettene for DAB også har betydelig høyere driftskostnader på lang sikt enn det lokalradioene er kjent med fra FM. Det er inntekter fra en fortsatt inntekter fra en fortsatt tilværelse på FM som kan gjøre radioene i stand til å betjene disse kostnadene i årene fremover, mener Skretting.

Forlengelse er derfor den beste måten å sikre både mediemangfold og at tempoet for utbygging av sendernett for DAB-lokalt holdes oppe, mener Skretting:

– Dersom dagens lokalradiokonsesjoner forlenges vil det bidra til forutsigbarhet som gjør at gjennomføringen av digitaliseringen kan gjennomføres med mindre offentlige midler, enn om all digitalisering skulle dekkes av tilskudd og støtteordninger. Lokalradioene eier og drifter sine egne sendernett for FM uten kostnad for det offentlige, så det å få en avklaring om konsesjonsforlengelse nå vil gi lokalradio trygghet til å foreta investeringer, avslutter styrelederen.

LES MER OM FORSLAGET

Også ute blant lokalradioene er det bare godord å høre om forslaget fra Senterpartiet, blant annet hos daglig leder i Hedmarksradioene Bjørn-Martin Brandett:

– For oss er dette strålende nyheter, og vi håper at de andre partiene snart tar standpunkt til saken og følger Senterpartiet. 2022 nærmer seg raskt, og vi trenger forutsigbarhet for å kunne fortsette og å videreutvikle våre sendinger. Mister vi FM kan det få alvorlige konsekvenser for vår drift, sier Brandett.

Også i Telemark er man glade over forslaget, som til og med kommer fra en stortingsrepresentant fra fylket:

– Vi er glade for at SP og FrP har foreslått å utsette datoen for såkalt FM-slukking. Det setter vi i lokalradiobransjen stor pris på, samtidig holder det ikke at det selvfølgelig ikke at bare to partier foreløpig går inn for det. Vi vil i utgangspunktet heller ikke hatt noen slukkedato i det hele tatt, sier ansvarlig redaktør i Radio Rjukan, Ole Jon Tveito.

– Lokalradioene eier stort sett sine egne sendernett, og har minimale driftsutgifter med dem, da FM er svært billig å drifte. Våre prøvesendinger på DAB har ikke vært veldig lovende mht driftssikkerhet, og dessuten blir støtteandelen til DAB-utbygging kuttet år for år, slik at vi neppe får råd til et tilfredsstillende nett selv på sikt, sier Tveito.

Han viser også til at DAB-sendingene på riksnettet har elendig dekning i Telemark, mer konkret på strekningen mellom Grenland og Tinn og Vinje.

– Totalt sett er FM helt nødvendig for at vi kan overleve, og DAB er rett og slett ikke av god nok kvalitet og sendekontinuitet til at det tilfredstriller våre og lytternes krav til dem, sier Tveito.

– Men vi er glad vi har politikere så Åslaug Sem-Jacobsen som faktisk forstår saken, og får sitt parti med på at dette er faktum, avslutter radiosjefen fra Rjukan.

Også daglig leder i Radio Randsfjord er glad for forslaget fra Senterpartiet og mener det er ekstremt viktig å få fortsette på FM:

– Dette er selvsagt et veldig positivt forslag for vår og hele lokalradiobransjens del, og noe vi sterkt håper at skal få flertall på Stortinget. Om Radio Randsfjord skulle bli tvunget til å slukke sine 100%-eide FM-sendere i 2022, og måtte bli tvunget til å bygge ut et DAB-nett, så ville det – uten tvil – umiddelbart betydd “kroken på døra”. Vårt inntektsgrunnlag er alt for lavt til å kunne forsvare slike millioninvesteringer, selv med offentlig støtte, sier Anders Taaje.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar