Trine Skei Grande takker Medietilsynet for utarbeidelse av lokalradiorapporten (Foto: Kjerstin Braaten)
Mediepolitikk

– Håper å få behandlet FM-forlengelse innen utgangen av 2019

Medietilsynet fikk i desember i fjor i oppgave av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport hvor de kartlegger muligheten til eventuelt å forlenge lokalradio på FM etter at inneværende konsesjonsperiode går ut i 2021. Medietilsynets direktør Mari Velsand presenterte onsdag Medietilsynets anbefalinger og overrakte samtidig rapporten til statsråd, Trine Skei Grande.

Statråden sier til lokalradio.no at det virker som at Medietilsynet har hatt en klok gjennomgang så langt, og at hun er glad for at konklusjonen gir åpning for å øke antall år for å få til en digital omstilling for lokalradio. Hun gleder seg til å lese hele rapporten som hun mener tar opp mange viktige saker for lokalradiobransjen.

– Nå må vi se nøye på de vurderinger som ligger i rapporten og forsøke å finne gode løsninger for feltet fremover, sier hun.

Når denne saken vil bli behandlet politisk kan ikke statsråden gi noe konkret svar på.

– Nei, vi skal prøve å gjøre dette så fort som overhodet mulig, og kanskje greier vi å dra noen konklusjoner inn mot statsbudsjettet.

Skei Grande fremhevet under fremleggelsen av rapporten viktigheten av lokalradio i et mangfoldsperspektiv.

– Det som ligger i ånden til denne rapporten er hvor viktig lokalradio er, både i formidling av nyheter, og for å skape et fellesskap, sa hun.