Mediepolitikk

Har fordelt 21 millioner til lokalradio og TV

Medietilsynet har nå fordelt 21 millioner kroner i tilskudd til lokale radio og TV-kanaler. Halvparten av støtten går til digitalisering. 

Totalt kom det inn 394 søknader fordelt på 100 søkere, og det ble søkt om totalt 61,4 millioner kroner. 84 aktører har nå fått tilsagn om totalt 21 millioner kroner i tilskuddsordningen for lokale lyd og bildemedier.

– Den digitale overgangen er krevende for lokalradioer med små ressurser, og det er fremdeles et stort behov for å støtte overgangen til digitale sendinger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Et sterkt lokalt radio- og tv-tilbud styrker mediemangfoldet, og denne støtteordningen skal bidra til å holde oppe dette tilbudet, seier Velsand.

I år var det for første gang mulig å søke om midler til å digitalisere driften av lokalradio. Medietilsynet gir i år totalt 4,6 millioner kroner til 48 lokalradioer for å lage digitale sendinger, mens 23 prosjekter får 5,9 millioner kroner til å bygge ut sendernett for lokalradio.

I tillegg blir det gitt nesten 6,8 millioner kroner i støtte til 62 programproduksjonar, av disse er 44 radioprogrammer og 18 tv-programmer. Kompetansehevende tiltak og utviklingsprosjekt i radioer for etniske og språklige minoritetsgrupper får også støtte, og det blir gitt driftsstøtte til bransjeorganisasjoner, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Blant programproduksjonene som får støtte i år, er et konsept hos NEA Radio om savnede personer i Trøndelag. Programmet ligner på «true crime»-sjangeren, og viser hvordan ulike etater arbeider i forsvinningssaker. Et annet eksempel er programmet «Jeg vil egentlig ikke dø», der TV-Haugaland retter søkelyset mot selvmord blant unge. Et tredje eksempel er lokalradioene i Innlandet, som får støtte til å utvikle en modell som skal gjøre lokalradio i stand til å formidle trafikkmeldinger på lik linje med nasjonale aktører.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar