Foto: Medietilsynet
Mediepolitikk

Vil gi Radio Metro dagbøter for ulovlige sendinger

Medietilsynet iverksetter tiltak mot de de kaller ulovlige sendinger på FM fra Metro-gruppens side. Dagbøter er sanksjonsmiddelet, dersom sendingene ikke opphører. Tilsynet opplever samtidig en storm av kritikk på sosiale medier.

Fredag 8. desember slo P4 og Radio Norge av sine FM-sendere i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Stortinget har vedtatt at også de kommersielle lokalradioene i Oslo måtte gå av lufta, men Radio Metro nekter, blant annet fordi Eftas overvåkingsorgan, ESA, behandler klagen på vedtaket.

Medietilsynet opplyser at de har nå sendt ut varsel om sanksjon til Radio Metro og Radio Rox som følge av at kanalene sender uten innholdskonsesjon. Ifølge avisen Kampanje kan dagbøtene fra Medietilsynet for Radio Metro bli på mellom 40.000 og 60.000 kroner, mens Radio Rox kan få dagbøter på mellom 7.000 og 10.000 kroner.

– Vi gjør bare jobben vår med å følge opp politiske vedtak, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener de to radiokanalene driver ulovlig frekvensbruk og vil gripe inn dersom bruken ikke opphører innen torsdag 14. desember.

– Slukkeplanen for FM som er vedtatt i Stortinget, skal følges. Ikke minst er dette viktig for konkurransebildet, slik at ingen bruker ressurser de ikke har rettigheter til. Nkom finner det derfor nødvendig å gripe inn, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom i en pressemelding.

Nkom varsler at bøtene for Radio Metro og Radio Rox vil bli på henholdsvis 25.000-30.000 kroner og 6.000-8.000 kroner per ukedag.

Det er stort engasjement på Medietilsynets Facebook-sider i forbindelse med at Radio Metro fortsatt er på lufta på FM

-Det er ingen tvil om at det er et stort engasjement rundt DAB – og ikke minst rundt problemstillingen hvor Radio Metro sender uten konsesjon i Oslo-området. Medietilsynets jobb er å følge opp de politiske vedtak som er gjort på dette området. Vi kan ikke la noen sende uten konsesjon – og dermed må vi ty til sanksjoner. Det ville ikke ha sendt gode og langsiktige signaler dersom vi ikke fulgte opp denne saken, sier Mari Velsand.

Direktøren i Medietilsynet registrerer gjennom e-post/SMS og Facebook at engasjementet er svært høyt.

– Det er godt med engasjement. Det viser at folk involverer seg og bryr seg. Samtidig må vi slå ned på det som er ulovlige sendinger, sier Velsand.

Direktøren i Medietilsynet sier følgende om de tilbakemeldingene som har kommet inn via ulike kommunikasjonskanalene:

-De aller fleste er engasjerte og seriøse, men dessverre opplever vi også at noen går over grensen i sine påstander, ordvalg og beskrivelser, sier Mari Velsand.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

5 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Hva med en pengeinnsamlingsaksjon til Radio Metro og Radio Rox? Ville vært fantastisk å bidra med penger til å betale Medietilsynet/Statskassen! Dette er sikkert en vinnende politisk sak, litt som radiohistorien fra 1941. Lykke til Metro og Rox!

 • Et par ting, som jeg egentlig ikke har oppfattet at Medietilsynet i det hele tatt har hatt søkelys på:
  Er vi som brukere (lisensbetalere) ivaretatt ved denne “oppgraderingen”?

  1: Mediemangfold og frihet? Det er vel nedfelt i EU reglene, og med frihet; så er det vel ofte innbyggernes frihet det tenkes på?
  2: Varsling og info til folk/ brukere ved kriser? (F.eks International Telecommunication Union, ITU, BT.2299-2 (03/2017))
  Her må det finnes testinger og prøver foretatt på dette, ved sykkelVM i Bergen, så skulle det kjøres en test over mobilnettet. Er denne testen evaluert?
  3: Måling av DAB vs FM på veinett; Siden dette berører bilister og hyttefolk i grisgrendte strøk: Når og hvem foretok avgjørelsen om at DAB skulle vektes mot FM stereo (ikke mono)?
  4: Et av slukkekriteriene var at DAB for bil, skulle være “rimelig og tilgjengelig”. Ønsker en lenke til en testrapport som er foretatt av en nøytral 3. part, som viser at dette målet er oppnådd. Helst med eksempler på biler/ typer og årsmodeller og testkjøring. Min bil er ifra 2006, det er ikke økonomisk forsvarlig å salte ned 8000,- i en DAB radio på denne. Ganske mange familier/ husstander vil heller ikke tolke dette som “rimelig”. En DAB adapter som jeg har koster ca 1500,- legg til ca 750,- (minst) for montasje, og da er det glassantenne (sikkert feilmontert), en egen ekstern takantenne, som krever hull i taket, senkning av taktrekk og remontering, ser jeg for meg kommer fort på 3000,- Vi er da i nærheten av 5000,- Noe som heller ikke er noe som mange familier vil kalle “rimelig”. (I tillegg så kommer Kjøkkenradio, stueradio, båtradio… osv).

  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-freedom-and-pluralism
  https://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2299

  Hadde vært litt greit å fått en utskrift av de vurderingene som er foretatt på disse områdene.

 • Norge og norsk radio

  Ett skrekksamfunn, der FM-mottagere blir stilt i samme bås som uregistrerte våpen.

 • Åpent brev til medietilsynet.
  Hei Medietilsynet.
  Hvilket mandat har Medietilsynet?
  Representerer dere den norske stat, eller folket?

  I dagens radiosituasjon, med slukking av FM, har Medietilsynet gått hardt ut, og vil blant annet stoppe Radio Metro på FM.
  Radio Metro har jo klaget den tvungne FM-slukkingen inn for EFTA.
  Burde ikke Mediatilsynet i en slik sak være objektiv, og avvente EFTA-domstolens avgjørelse, før dere går hardt ut med tvangsmulkt?

  Spørsmålet er derfor, er dere nøytrale, eller bare en forlenget arm av NRK og de institusjoner som har tjent mange penger på tvangsinnføring av DAB?

  Forutsetning for å innføre DAB, var en merverdi for folket.
  Det er meget omdiskutert om dette virkelig stemmer.
  Antall piratsendere som dukker opp, viser vel også hva mange føler i dagens situasjon.
  Framtiden er internettradio, og man kan trygt hoppe over DAB.
  Bør ikke Medietilsynet ha dette i tankene, når dere nå administrerer denne situasjonen, som ingen andre land foreløpig har tenkt å sette seg i ?

  Takk fra
  Erlend Sørbye.