En del av brevet til ESA fra Næringsdepartementet november 2016
Mediepolitikk

Hemmeligholder svar på spørsmål fra ESA

Eftas overvåkingsorgan ESA har stilt flere kritiske spørsmål til norske myndigheter angående DAB. Store deler av svaret er unntatt offentlighet.

ESA har flere saker på bordet som gjelder FM-slukkingen og innføringen av DAB i Norge. Nylig ba de om utfyllende opplysninger fra norske myndigheter. Spørsmålene gjaldt blant annet om det NRK betaler til Digitalradio Norge kan regnes som statsstøtte eller ikke.

Hva myndighetene svarer er ikke så lett å vite, for når lokalradio.no ba om innsyn i dokumentene ble store deler av svaret sladdet. ( se bildet ) Det er ikke kjent for oss hva det er som er så følsomt i denne saken at det må hemmeligholdes.

Av det som ikke er blitt sladdet kan vi lese at myndighetene mener informasjon og tilrettelegging er vesentlig for overgangen til digitalradio. ESA har vært spørrende til at Digitalradio Norge, som er eid av NRK og P4, både er en kommersiell aktør som leier ut kapasitet, samtidig som selskapet får penger fra NRK for å drive med informasjon om digitalradio.

Ifølge svaret fra Næringsdepartementet måtte aktørene selv drevet med informasjon og tilrettelegging dersom de ikke hadde satt dette bort til DRN, og man mener at dette var en mer kostnadseffektiv måte å gjøre dette på.

Norske myndigheter mener at de 12 millioner kroner som er overført fra NRK til Digitalradio Norge ikke er å regne som statsstøtte fordi de er brukt til å støtte opp om NRKs allmennkringkastingsvilkår og at kostnadene ikke overstiger markedsprisen for tjenestene.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar