Kulturdepartementes lokaler i Akersgata (Foto: Eivind Engberg)
Mediepolitikk

Husk høringsfrist om reklameforbud

Kulturdepartementet har sendt ut på høring et forslag om regler for den forlengede konsesjonsperioden for lokalradio. Høringsfristen nærmer seg. 

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026. Dersom din lokalradio mener noe om dette er det kort tid igjen for å sende inn høringssvar.

HØRINGSFRISTEN ER 16. JUNI

I høringsnotatet er det foreslått å fjerne inntektsbegrensningen på 135 000 kroner for lokalradioer som sender på FM  i storbyene. I stedet foreslår departementet et forbud mot å sende reklame, sponsing etc. på de lokalradioene dette gjelder.

– Formålet med konsesjonsvilkåret er å ivareta Stortingets forutsetning om at disse radioene skal ha et ikke kommersielt driftsgrunnlag. I inneværende periode har Medietilsynet gjennom sitt tilsyn erfart at konsesjonsvilkåret er søkt omgått gjennom markedsmessige tilpasninger med formål om å kunne inkludere analoge sendeflater i slukkeområdene i reklamesalg, skriver departementet og mener at et forbud med reklame er bedre:

– Departementet foreslår derfor at konsesjonsvilkåret om inntekts- og utbyttebegrensninger oppheves, og at det for kommende forlengelsesperiode i stedet fastsettes et konsesjonsvilkår med forbud mot at analoge lokalradioer i slukkeområdene kan sende reklame, sponsoridentifiseringer eller benytte produktplassering. Et slikt vilkår er objektivt konstaterbart og kan dermed håndheves på en mer effektiv måte gjennom å lytte på sendingene, og uten å måtte følge inntektsstrømmen bak reklamen. Det vil være tilstrekkelig å avdekke ett brudd for å konstatere at vilkåret er brutt, står det i høringsnotatet.

Det presiseres at forslaget ikke omfatter muligheten til å presentere premier i forbindelse med avvikling av bingosendinger og konkurranser, såfremt det dreier seg om premier av ikke betydelig verdi, i praksis 10 000 kroner.

I en resolusjon som ble vedtatt på landsmøtet i Norsk lokalradioforbund går man sterkt imot dette forslaget og krever i stedet at inntektstaket økes kraftig, til et nivå som er nødvendig for driften av en lokalradio.

Her leser du hele forslaget

Her kan du sende inn Høringssvar

Hittil er det offentliggjort to høringssvar som er negative til forslaget om reklameforbud og ett høringssvar som ser ut til å støtte departementets forslag.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar