Foto: Radio Kongsvinger
Mediepolitikk

Ikke noe nytt om radiobingo fra Skei Grande

Det er ingen hindringer for å selge bingoblokker digitalt, mener kulturminister Trine Skei Grande, som svar på et spørsmål fra Trond Giske.

Stortingsrepresentant fra Ap, Trond Giske, stilte et skriftlig spørsmål til kulturministeren like før jul:

– Hvilke hindre gjør at lokalradioer som er godkjent for å ha bingo, ikke kan selge bingoblokker digitalt?

Hans begrunnelse var at lokalradioen er en viktig samfunnsinstitusjon i distriktene, og en enklere distribusjonsordning for bingoblokker, kan bidra til å styrke inntektsgrunnlaget.

Svaret fra Skei Grande er at det ikke er noen hinder for å selge bingoblokker over internett, men slik reglene er i dag må alle bingoblokkene skrives ut før de kan benyttes til bingospill. I sitt svar til Giske nevner Kulturministeren ingenting om begrunnelse for dette eller om det blir en endring på dette.

Mange lokalradioer har jobbet for å få en heldigital løsning for radiobingo, ettersom ikke alle lyttere har tilgang til en skriver og dette er et hinder for en del spillere.

Slik lyder svaret fra kulturminster Trine Skei Grande: 

Som representanten skriver medfører det riktighet at omsetningen fra bingo er viktig for å kunne opprettholde mange mindre lokalradiostasjoner og lokal-TV-stasjoner i distriktene.

Lag og organisasjoner med godkjent lotteritillatelse kan søke om tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til å arrangere bingo. Lokalradiostasjoner og lokalfjernsynsstasjoner med konsesjon kan arrangere bingo i lokalradio og lokal-TV under forutsetning av at inntektene går til drift av stasjonen. Det kan gis én tillatelse per år og det kan avholdes ett bingospill per uke. For denne typen foreningsbingo er det ingen omsetningsgrense.

Lokalradioer som er godkjent for å ha bingo kan selge bingoblokker som er godkjent av Lotteritilsynet på internett. Det er følgelig ingen hindre for digitalt salg av bingoblokker. Det er imidlertid krav om at bongene må skrives ut for å kunne benyttes i bingospillet, jf. forskrift 30. november 2011 nr. 1528 om bingo (bingoforskriften) § 26 sjette ledd.

Bestemmelsen i bingoforskriften § 26 sjette ledd trådte i kraft 1. januar 2015. Før dette var det kun tillatt å selge bingobonger i et fysisk lokale (nærbutikk/kiosk). Bakgrunnen for at det ble åpnet opp for å selge bingobonger over internett var at bransjen opplevde at flere nærbutikker ble nedlagt, hvilket begrenset tilgangen til kjøp av bonger.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar