Aslak Skretting i studio på Jærradioen
Mediepolitikk

Imponert over rapporten fra Medietilsynet

Leder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting, liker det han ser i rapporten om mediestøtteordninger som Medietilsynet la fram i dag. Der blir det blant annet foreslått en driftsstøtteordning for redaksjonell virksomhet i lokalradio. 

– Utrolig imponert over rapporten Medietilsynet har presentert, og det arbeidet de har lagt ned for å sette seg inn i status for bransjen. Det er lenge siden vi har sett en så omfattende og god kartlegging av lokalradiobransjen og de utfordringene vi står ovenfor, av det jeg har hørt og lest til nå så virker dette å være den viktigste rapporten for lokalradio på lenge. Det er første kommentar fra styreleder Aslak Skretting i NLR.

– Mer likestilling med avisene i spørsmål om pressestøtte er en sak Norsk Lokalradioforbund har jobbet for lenge, og det Medietilsynet foreslår nå er kanskje et av de viktigste gjennomslagene vi har hatt noen sinne. De siste årene har forbundet jobbet målrettet med dette i forbindelse med først arbeidet med den nye Mediestøtteloven, og så rundt Medietilsynets gjennomgang av de ulike støtteordningene som en forlengelse av dette. Det ligger et stort arbeide bak dette gjennom mange år, som det er utrolig gledelig å se at nå gir resultater.

Den store nyheten er selvsagt at Medietilsynet foreslår å sette av 20 millioner kroner årlig til en slags “pressestøtte” for lokalradio, noe mange i bransjen har jobbet for i flere tiår, men som man tidligere ikke har fått gehør for:

– En av de største utfordringene i lokalradiobransjen har lenge vært at den viktigste støtteordningen «Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» ikke åpner for støtte til det dagsaktuelle journalistiske arbeidet i lokalradioene, men er prosjektbasert. Dette omtaler rapporten på en måte jeg ikke har sett tidligere, og her foreslår Medietilsynet en ny støtteordning – en ny driftstilskuddsordning for lokalradio som skal støtte opp under lokal innholdsproduksjon. En slik ordning vil bli utrolig viktig i årene som kommer, der mer og mer av alle mediers innholdsproduksjon blir flermedial, og aktørene konkurrerer på stadig fler av de samme plattformene, sier Skretting og fortsetter:

– En annen utfordring har vært å bemanne opp redaksjonene tilstrekkelig nok utelukkende ved hjelp av lokale annonseinntekter, dette høres ut som en god og målrettet ordning for å adressere det. Den vil også gjøre mye for å jevne ut den ubalansen som har vært i måten vi støtter produksjonen i ulike medier på.

Rapporten inneholder også gode nyheter for minoritetsradioer, som generelt har fått veldig lite penger i støtte de siste årene:

– Minoritetsradioene er et utrolig viktig bidrag til mediemangfoldet – ikke minst har vi sett dette nå under koronapandemien, hvor de ble svært viktige for å klare å nå frem med informasjon fra myndighetene til innvandrerbefokningen i sine dekningsområder. Disse radioene har svært utfordrende økonomi, og det legges ned en enorm frivillig arbeidsinnsats hvert år. At taket for driftsstøtten til disse nå foreslås økt til 200.000 per år vil kunne bety mye, mener Skretting.

Digitaliseringen har vært og er fortsatt en vanskelig prosess for mange lokalradioer og styrelederen berømmer også Medietilsynets rapport på dette området:

– Vi befinner oss midt i en omfattende digitaliseringsprosess som krever mye av aktørene. Lokalradioene selv bygger ut lokalradioblokka i godt samarbeid med myndighetene, og rapporten belyser status for dette arbeidet på en god måte. Her foreslås det å tilføre 5 millioner kroner ekstra til digitalisering, som vil bidra til å bedre forutsigbarheten i hele digitaliseringsprosjektet. Her synes jeg også Medietilsynet identifiserer en av de viktigste utfordringene, og foreslår forbedringer i den aktuelle ordningen som adresserer dem, avslutter Aslak Skretting.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.