Foto: Høyre
Mediepolitikk

– Ingen grunn til å utsette digitaliseringen

Det nasjonale FM-nettet skal slukkes i henhold til opprinnelige planer i løpet av 2017. Det bekrefter kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det var Janne Sjelmo Nordås fra Senterpartiet som tok saken opp i Stortingets spørretime. Hun ønsket svar på om alle i landet har fått et så godt digitalt radiotilbud som Stortinget la til grunn i 2011. Begrunnelsen var blant annet en bekymring for om dekningen er god nok i de områdene der DAB-nettet sies å være ferdig utbygd.

Saken var på agendaen i mandagens spørretime og i sitt skriftlige tilsvar til Sjelmo Nordås var Kulturministeren klar på at digitaliseringen av de nasjonale kanalene skal gjennomsføres i henhold til den regionvise slukkeplanen.

– På bakgrunn av faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har Regjeringen konkludert at kriteriene er oppfylt og at det riksdekkende radionettet kan digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017. Stortingets forutsetning om at det digitale radionettet skal ha tilsvarende dekning som FM-nettet, er oppfylt. Derfor er det ikke noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radiomediet, skriver Helleland.

Kulturministeren lover at tunneldekningen skal forberdres i løpet av 2017 ved at Statens Vegvesen vil installere DAB-sendere i alle tunneler i riksveinettet som er lenger enn 500 meter. Dette betyr at vegmyndighetene kan bryte inn med meldinger, uavhengig av hvilken kanal publikum lytter til. I FM er tunneldekningen dårligere, og lytterne må som hovedregel lytte på NRK P1 for å få inn trafikkmeldinger.

– DAB-nettet har videre store beredskapsmessige fordeler sammenliknet med FM-nettet. Det skyldes at hver enkelt sender i DAB-nettet mates med signaler direkte. Dersom én hovedsender faller ut i FM-nettet, kan effekten av dette derfor forplante seg til større områder. FM-nettet er derfor mer sårbart for utfall enn DAB-nettet. I tillegg har NRK opplyst at de har installert nødstrømsystemer på større deler av DAB-nettet enn på FM-nettet, skriver Helleland i sitt tilsvar til politikeren fra Senterpartiet.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar