Avdelingsdirektør i Nkom, John Eivind Velure innleder Frekvensforum 2017 med Nkoms tanker om fremtiden.
Mediepolitikk

Ingen land vil diskutere alternativ bruk av FM med Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har møtt en kald skulder når de forsøker å diskutere alternativ bruk av FM båndet med sine kolleger i andre land. Det kom frem under innledningen til konferansen Frekvensforum som ble arrangert onsdag.

Konferansen som er en faglig diskusjonsarena for frekvensspørsmål, tar opp aktuelle problemstillinger innenfor fagfeltet. Årets tema var blant annet frekvenser til 5G, innovasjon i frekvensnettene og hva en kan bruke FM-frekvensene til i framtiden.

Bruken av hele FM båndet mellom 87,5 MHz og 108 MHz er reservert til FM kringkasting gjennom internasjonale overenskomster. Ettersom de aller fleste land som har sluttet seg til disse avtalene ikke har planer om å slukke FM i nær framtid, vil disse frekvensene fortsatt være bundet opp internasjonalt i mange år framover.

Når rikskanalene slår av sine FM-sendere i løpet av 2017 vil det bli mange ledige frekvensressurser på FM-båndet i Norge. Lokalradio som har konsesjon til å send på FM frem til 2022, har ytret ønske om å ta i bruk ledige frekvenser, blant annet for å forbedre dekningen i egne geografiske nedslagfelt.

– Vi kommer til å utrede hva de ledige frekvensene til NRK, P4 og Radio Norge faktisk kan brukes til. Det eksisterer mange idèer og forslag, men ingen ting er bestemt, fortalte sjefsingeniør i Nkom Tore Lunestad på Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse i april.

I dag ble det kjent at forvaltingsorganet har løftet dette frem på internasjonalt nivå.

– FM er kanskje ikke fremtiden vil mange si, selv om lokalradio fortsetter å sende der i hvert fall til 2021. Men det er ikke tvil om at Norge er alene om å gjennomføre FM-slukking. Det er ingen interesse internasjonalt for å se på alternativ bruk av dette båndet. Dette er ting vi har tatt opp og diskutert med andre medlemsland i internasjonale fora, men det er ingen som er interessert i å sette i gang noe arbeid for å harmonisere dette til annen bruk per nå.

Det sa avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure i sitt innledningsforedrag til årets Frekvensforum. Han kunne også fortelle at lokalradio slik det er nå, bare kan se langt etter å kunne benytte seg av frekvenser som ikke er i bruk.

– Vi må forholde oss til de politiske beslutninger som er tatt i forhold til FM-båndet, så vi kan ikke bare tildele ledige ressurser til dem som ønsker å bruke dem, eksempelvis til kringkasting. Det ligger klare føringer der fra Stortinget.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

8 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Norge MÅTTE legge ned FM fordi sendenettet var så dårlig at det ble for dyrt å vedlikeholde, da kan man ikke begynne å diskutere alternativ bruk!

 • Det är en skam att inte lägga ut de gamla konjunkturerna till FM för nya aktörer det ger Norge ett ännu bättre utbud och möjlighet till mångfald och kvalité.

  Kräv att tilldelning får ske. Om Norge ger upp FM helt kan Sverige bära ut tre rikstäckande kanaler till. Tack Norge.

 • ITU avtalet medger bara rundradio i bandet 87 – 108 MHz i denna ITU region. Europa. Spara listan på alla släckta FM frekvenser i Norge. Det är över 3.000 sändare. Sök tillstånd för låg effekt FM tillstånd . På AM kan man få högre effekter för lokalradio 1 kW !!!

 • FM bør forbeholdes lokalradioer i fremtiden.

  For øvrig interessant at det diskuteres hva FM skal brukes til i fremtiden – fordi ett av punktene for at riksdekkende kanaler gikk ut av FM var jo at det ble for dyrt å vedlikeholde FM.
  Ble jo nevnt summer som 200 og 300 millioner.

  Få bort disse samfunnsnedbrytende krefter snarest mulig.

 • Galematias å skulle bruke 30 milliarder (vet ikke om førstegenerasjon DAB, som mange ble lurt til å kjøpe, er innkalkulert her)
  på noe som var helt unødvendig.
  For egen del: Ingen DAB-radio.. Ingen internett-radio.. FM derimot, skal jeg høre på.

 • Det er kanskje “politiske besluttninger” som ligger bak, men disse besluttningene er på INGEN måte demokratiske!

  FM – slukkingen, er en skam for demokratiet, og kommer før eller senere til å ende i skikkelig oppvask.

 • Norge sitter med Svarte Per. Det måste ha känts pinsamt för Nkom att utomlands sondera om andra länder vill använda FM-bandet till annat än broadcasting. Det finns således inga som helst tekniska och internationella motiv som hindrar att FM-bandet i Norge kan fortsätta användas av lokalradio även efter 2021. Naturligtvis kommer DAB-lobbyn att göra allt för att rensa FM-bandet från radio. Men nu gäller det för politikerna att vakna.

 • Flott!
  Da er det fritt fram også for private sendere.
  Ingen grunn til å kaste gamle FM-radioer.
  En Internet-tuner og en FM-sender er alt som skal til.