Mediepolitikk

Kan være ulovlig å sende på DAB

Det kan være ulovlig for nisjeradio i storbyene å også sende på DAB. Det går fram av korrespondanse mellom Radio Hurum og Medietilsynet. 

Medietilsynet mener Radio Hurum driver med ulovlig videresending av Radio Metro og har truet med straffetiltak. Lokalradioen avviser kontant at de gjør noe galt.

Radio Hurum er en nisjeradio i et område av landet der Stortinget har vedtatt at det er forbudt å sende kommersiell lokalradio på FM og samtidig vedtatt strenge begrensinger for nisjeradio når det gjelder blant annet samsendinger.

Radio Hurum sender et produkt som kalles Metro Pluss, som ikke er å høre noe annet sted på FM. Likevel mener Medietilsynet at det er ulovlig videresending. Men, enda mer overraskende er det at tilsynet også reagerer på at Metro Pluss sendes på DAB, noe som visstnok også kan oppfattes som videresending:

– Når konsesjonsvilkårene punkt 3,1 forbyr sam og videresending så menes alle andre radioaktører, det være seg aktører på FM, DAB, AM, Satelittradio, langbølge eller mellombølge, riks eller lokal, norske eller utenlandske. Begrepet “aktører” er teknologinøytralt og ikke innskrenket til distribusjonsplattform, skriver rådgiver Erik Langebeck i Medietilsynet i en epost til radiosjef Svein Larsen i Radio Metro.

– Det som er overraskende i saken er at utgangspunktet fra tilsynets side er at det at Radio Hurum av Radio Metro  ble videresendt på DAB  ble betraktet som et brudd på bestemmelsen om videresending og at dette ikke er tillatt, skriver Larsen i et svarbrev til tilsynet på vegne av Radio Hurum.

– Vår oppfatning er at dette er en tvilsom vurdering og er uansett ikke i tråd med det som var intensjonen i slukkingsvedtaket, skriver Larsen.

Han påpeker at Metro Pluss er et format som ikke er tilgjengelig noe annet sted på FM og kunne vært et bidrag til mangfold på DAB, men nå har de altså blitt tvunget til å stanse sine digitale sendinger.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar