Svein Larsen på landsmøtet 2018. Foto: Tor Erik Schrøder
Mediepolitikk

Konkurransetilsynet vil ikke behandle Metro-klage

Konkurransetilsynet vil ikke behandle klagen fra Radio Metro, der de mener P4-gruppen og Bauer Media bryter konkurranseloven og stenger Metro ute fra den riksdekkende DAB-nettet.

Tilsynet har sittet med saken i ett år og hatt korrespondanse både med Metro, P4-gruppen og Bauer, men har nå bestemt seg for å legge saken til side.

Avslaget begrunnes med at Konkurransetilsynet ikke har tid til å behandle alle sakene de får inn og betyr at det hverken er bekreftet eller avkreftet at det er begått brudd på lover og regler.

Det er kun tre riksaktører på DAB. Statskanalen NRK har sin egen DAB-blokk, mens P4-gruppen og Bauer Media deler en annen DAB-blokk, kalt Riksblokk 1. Det er ingen andre nett tilgjengelig pr. i dag, bortsett fra lokale nett. Konsesjon for Riksblokk 2 ble gitt, men den ble ikke bygd ut. Dermed er det ingen reell mulighet for andre aktører å komme seg på et riksdekkende DAB-nett.

Radiosjef Svein Larsen i Metro-gruppen er skuffet over at Konkurransetilsynet legger til side en sak han mener burde være enkel å undersøke:

– Jeg har de samme kritiske synspunkter om de nasjonale aktørenes handlemåte i  DAB-saken som Konkurranse-direktøren ga uttrykk for i sin kronikk i Aftenposten den 22.desember 2017. Det kan nå nesten virke som om han skrev kronikken som privatperson noe som kanskje er litt underlig, sier Larsen.

– I vår klage fikk han dokumentasjon for sine synspunkter, men har altså nå valgt og ikke følge opp dette videre  Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at en oppfølging ville også bety sterk kritikk av myndighetenes håndtering av saken og ikke bare av aktørene. Tilsynet verken orker eller vil ta sjansen på en lengre prosess om dette. Det er naturligvis skuffende, gjentar Metro-sjefen.

Han mener at det  neppe noe tvil om at Konkurransetilsynet i denne saken hadde et saklig grunnlag for å reagere blant annet på aktørenes forkjøpsrettsavtaler.

– På den annen side har dette ført til at Norkring har levert tilbake til myndighetene konsesjonen på Riksblokk 2 og det er positivt – selv om det var alt for sent, sier Larsen.

Han tror at politikerne har nå oppfattet at hele denne slukkingen var uheldig og håper de vil å gi lokalradio rammebetingelser framover på FM som gjør at radio kan utvikle seg og overleve kommersielt.

– Det haster med å få avklart disse rammebetingelsene og jeg håper det vil skje i det året vi nå er inne i, avslutter Larsen.

Konkurransedirektør Lars Sørgård var i en kronikk i desember 2017 svært kritisk til hvordan det hadde gått med DAB:

 – Overgang til DAB kunne gitt økt konkurranse og mer mangfold i radiomarkedet, men de etablerte selskapene hindret det, skriver Sørgård i begynnelsen av sin kronikk.

Han skriver videre (utdrag):

– Det er vanskelig å se at det nå er hardere konkurranse enn det var før etableringen av DAB.

Det er ikke blitt flere aktører enn det var, da det landsdekkende markedet både før og nå er dominert av tre selskaper.

……

Hvorfor ikke gi noen flere enn de tre etablerte noen av de 30 kanalene og dermed gi dem mulighet til å finne sin egen vri på hvordan de skal posisjonere seg for å nå lyttere?

…….

Det er også vanskelig å se hvordan mangfoldet nå skal bli bedre. Et selskap bør ha anledning til å tilby flere kanaler, fordi det kan være fornuftig for selskapet å spre ut sitt tilbud og dermed nå en større samlet lytterskare. Slik sett er det bra at NRK i sin tid gikk fra en til tre radiokanaler.

Men denne gevinsten må da være uttømt lenge før NRK gis anledning til å tilby sin radiokanal nummer 10 eller for den saks skyld kanal nummer 15?

Kronikken sto på trykk i Aftenposten 22. desember 2017

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar