Morten Wold er mediepolitisk talsmann i FrP (Foto: Fremkrittspartiet)
Mediepolitikk

Frp vil la lokalradioene fortsette på FM

Frp vedtar trolig at lokalradioene skal få lov til å fortsette på FM, også etter 2021. Forslaget kommer fra et fylkeslag og ifølge ANB er det all grunn til å tro at landsmøtet vil støtte forslaget.

Norsk lokalradioforbund begynner å få politisk støtte for kravet om at lokalradioene skal få fortsette på FM etter at den nåværende konsesjonsperioden går ut 31.12.2021.

Det er Oslo Frp, som står bak et forslag, som høyst sannsynlig blir vedtatt på Frps landsmøte kommende helg. Partiets landsstyre anbefaler forslaget:

– Lokalradioene er viktig for lokaldemokratiet, og det er mye bedre at de får vilkår til å stå på egne bein enn at skattebetalerne skal ta regningen for en overgang til dab, sier Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Derfor foreslår de konkret at lokalradioene skal få fortsette å sende på FM også etter 2021, og ikke bli tvunget over på DAB, slik Stortinget har antydet tidligere. Det er ikke vedtatt at FM-nettet skal slukkes i 2022 og hva FM skal brukes til må derfor opp til politisk behandling.

Forslaget om å la FM-nettet leve for lokalradioene får tommel opp av mediepolitisk talsperson Morten Wold i Frp. Han har tidligere omtalt at overgangen til dab var forhastet og unødvendig.

– Hensynet til sikkerhet og beredskap er ikke godt nok ivaretatt med slukkingen av FM-nettet også for lokalradioene. Det er unødvendig og lite gjennomtenkt at folk skal miste sitt lokale radiotilbud på steder der dab-dekningen ikke er tilfredsstillende, sier Wold til ANB.

De aller fleste lokalradioene sender fortsatt på FM-nettet, og mange av disse har fått doblet sin lytteroppslutning etter at rikskanalene slo av sine FM-sendere.

På landsmøtet i Norsk lokalradioforbund for litt over en uke siden ble det vedtatt en resolusjon om at lokalradioene må få fortsette på FM også etter 2021:

– Norsk lokalradioforbund ønsker en mer liberal frekvenspolitikk for lokalradio på FM, herunder forlengelse av analoge konsesjoner frem til 31.12.2031, slik at dette samsvarer med konsesjonsperiodene på riks og lokal DAB.

Myndighetene må fremover ikke detaljregulere eller kontrollere medier verken når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller samarbeidsformer for lokale medier, for eksempel ved samsending eller videresending. Bransjen må selv finne frem til samarbeidsavtaler og samarbeidsformer som kan styrke de forskjellige aktørene i lokalradiobransjen.

NLR har hele tiden vært imot slukking av FM. Til tross for sterk motstand fra de nasjonale aktørene, som langt på vei har vært støttet av myndighetene, har NLR så langt lykkes med å bevare FM for lokalradio.

Ved å tillate videre sending på FM ut over gjeldende periode vil man verne om et fortsatt mediemangfold på radio, gi mulighet for lokal nyhetsproduksjon, sørge for at stasjonene kan stå på egne ben økonomisk, og sikre at de kan konkurrere med rikskanalene.

NLR ber politikere og andre rammesettere om å sette søkelyset på mangfoldet de norske lokalradiostasjoner har og fortsatt bidrar til før de er for sent. Det er kun med myndighetenes hjelp man kan bidra til å sikre radiomangfold over hele landet.

NLR krever derfor at myndighetene legger til rette for en mediepolitikk som sikrer at:

1. Nåværende FM-konsesjoner forlenges til 31.12.2031
2. Ledige FM-frekvenser må kunne brukes av lokalradio
3. Senderstyrken på FM-stasjoner økes betydelig
4. Det åpnes for kommersiell lokalradio på FM også i storbyene
5. Konsesjonsvilkårene på FM i slukkeområdene liberaliseres

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar