Illustrasjon
Mediepolitikk

Krever at radio og avis likebehandles

Norsk Lokalradioforbund aksepterer ikke at radiobransjens utvikling hindres, og krever konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Det kommer fram i en høringsuttalelse til rapporten fra Mediemangfoldsutvalget. 

NLR har sendt inn sin høringsuttalelse til rapporten: Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne, som nå er ute på høring.

I sin uttalelse er Norsk Lokalradioforbund svært skuffet over at lokalradio spesiellt knapt nok er nevnt, samtidig som det brukes mye tid på støtteordninger for aviser og ny finansiering av NRK.

–  Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet. Dette må ikke bare komme til uttrykk gjennom ord, men ved handling gjennom mindre regulering og generelt bedre rammevilkår, skriver forbundet som også oppfatter at innholdet gjenspeiler utvalgets sammensetning.

– Sett i lys av denne offentlige utredningens utforming, konklusjoner og prioriteringer, må man kunne stille spørsmålstegn ved om utvalgets medlemmer har vektet å sikre egeninteresser fremfor å arbeide for mediefelleskapets beste. Det er NLRs mening at utredningen har slagside all den tid den delen av mediebransjen som sikres best rammevilkår i forslagene til ny mediepolitikk, også har vært representert i utvalget. Det gjør at utredningen ikke oppfattes som uavhengig, men et partsinnlegg.

NLR foreslår derfor blant annet: 

Radio, TV og avis må likebehandles når det gjelder offentlige tilskuddsordninger. De samme forholdene som lå til grunn for innføring av produksjonstilskudd til avisene, gjelder også for lokalradio. Denne offentlige mediestøtten bør derfor gjøres plattformnøytral i ordets bredeste betydning.

Rammene for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. For å muliggjøre en større satsning på omfattende radioproduksjoner, må støtten til programproduksjon, utviklingsprosjekter og kompetansehevende tiltak opp på minimum samme nivå som før forskriftsendringen trådte i kraft.

Myndighetene må ikke detaljregulere eller kontrollere medier verken når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller samarbeidsformer for lokale medier.

Frekvenser som frigis på FM-nettet når de nasjonale radioaktørene forlater FM må kunne tas i bruk av eksisterende lokalradioer. Nye aktører lokalt kan også slippe til, slik at bransjen kan revitaliseres.

– Det er vår mening at digitaliseringen med de regulatoriske forhold som er vedtatt ikke vil føre til flere aktører i det norske radiolandskapet og mer mediemangfold. Vi tror imidlertid at det er en reell fare for at mange lokale aktører vil forsvinne som en konsekvens av dette. Skal dette unngås må myndighetene følge opp punktene ovenfor. Og det må skje raskt.

HER KAN DU LESE HØRINGSUTTALELSEN

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar