Kulturdepartementes lokaler i Akersgata (Foto: Eivind Engberg)
Mediepolitikk

Kulturdepartementet vil ikke gripe inn mot lokalradio

P4-gruppen og Bauer har forsøkt å presse Kulturdepartementet til å gjøre mer mot de de kaller ulovlige lokalradio-sendinger, men departementet avviser å gripe inn.

I forbindelse med Runderbordskonferansen som Kulturdepartementet arrangerte tidligere i høst kom det fram at P4-gruppen og Bauer Media mener at enkelte aktører sender ulovlig på FM i Oslo-området.

I et brev til departementet ber de om ekstra tiltak fordi de mener at sendingene er i strid med forutsetningene Stortinget la til grunn for FM-slukkingen.

Rent konkret har P4-gruppen og Bauer media bedt Kulturdepartementet om:

– Medvirke til at vilkårene som fremgår av St.meld. 24 (2014-2015) i praksis blir oppfylt og at de relevante tilsynsmyndighetene gis nødvendige regulatoriske rammer og sanksjonsmidler for effektivt å kunne sørge for å oppnå de forutsetningene som Stortinget har fastsatt for digitaliseringen av radiomediet.

– Gi tilsynene mer effektive midler for å håndheve reglene, blant annet at brudd på sentrale bestemmelser i anleggskonsesjon eller innholdskonsesjon som medvirker til å undergrave teknologiskiftet, må miste retten til å inneha konsesjon.

– Sørge for at ledige konsesjoner både de som pr. i dag er ledige og de som eventuelt blir ledige som følge av konsesjonstap, ikke tildeles eller reutlyses. Det vises her til at alle de fire største byene har utbygde DAB-nett som vil kunne ivareta behovene til eventuelle nye aktører som ønsker å sende radio i disse områdene

Men, i et brev fra Kulturdepartmentet går det fram at de har ikke til hensikt å gripe inn ytterligere:

– Flere av tiltakene P4 og Bauer foreslår gjelder konsesjonstildeling og tilsyn med konsesjoner. Departementet kan ikke gripe inn i enkeltsaker. Det er som kjent Medietilsynet som gir konsesjon og anleggskonsesjon for lokalradio etter reglene i kringkastingsloven § 2-1 og 2-1 og kringkastingsforskriften kapittel 7 og som fører tilsyn med at kringkasterne overholder reglene i kringkastingsloven og konsesjoner gitt i medhold av loven. Kulturdepartementet har ikke instruksjonsmyndighet i slike saker og klager over enkeltvedtak i saker som gjelder tilsyn med konsesjonsvilkår påklages til Medieklagenemnda, skriver departmentet i svarbrevet, som blant annet er undertegnet Øyvind Christensen.

Det er som kjent Metro-gruppen som er målgruppen for utspillet fra P4-gruppen og Bauer Media. De to sistnevnte er forbannet over Radio Metro fortsatt er å høre på FM i Oslo, mens Metro-gruppen er soleklare på at de overholder alle lover og regler.

– Kulturdepartementet følger for øvrig utviklingen tett og vil fortløpende vurdere om det er behov for å endre regelverket for å sikre at Stortingets forutsetninger blir fulgt opp, skriver Christensen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Spørs om disse motstandera av mangfold skulle prøve å lage bedre radio,og uten øredøvende lydsterk reklame hele tiden,blir ikke mange lyttere av slikt.