Stortingssalen
Mediepolitikk

Kulturkomiteen bekymret for nisjeradioene

Familie og Kulturkomiteen på Stortinget har kommet med sin innstilling når det gjelder forslaget om å la lokalradioene få fortsette på FM etter 2021. Her kommer det fram stor skepsis til reklameforbud i storbyene. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skriver i innstillingen at de er bekymret for at lokalradiomangfoldet i storbyene står i fare for å forsvinne helt, ved innføring av et totalforbud mot å sende reklame, ha sponsorater eller benytte produktplassering i sendingene. De ber også regjeringen komme tilbake til Stortinget med eventuelle endringer i reklamereglene for lokalradio på FM.

Et flertall i komiteen ber departementet om vektlegge og utarbeide et regelverk for lokalradio på FM slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi også i perioden frem til 31. desember 2026.

Det er ingen (i denne innstillingen) som har uttalt seg negativt om at lokalradioene skal få fortsette å sende på FM til 2027.

Her er komiteens innstilling: 

Komiteen merker seg at departementet vil be Medietilsynet om å sette i gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene i fem år, fra 1. januar 2022.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, merker seg også at departementet vil følge opp Medietilsynets anbefaling om nye vilkår for den nye forlengelsesperioden i og utenfor slukkeområdene.

Det vil innebære totalforbud mot å sende reklame, ha sponsorater eller benytte produktplassering i sendingene i slukkeområdet.

Komiteen ber departementet i dette arbeidet vektlegge og utarbeide et regelverk for lokalradio på FM slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi også i perioden frem til 31. desember 2026.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Dokument 8:40 S (2018–2019), jf. Innst. 365 S (2018–2019), om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett ut 2031. Medlemmene fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti pekte i sine merknader på at den korte konsesjonsperioden påFM-nettet er en hemsko for lokalradiobransjen.

Lokalradioene lever i all hovedsak av inntektene de får fra sine radiosendinger. Dette er inntekter fra FM-sendinger som i stor grad bidrar til de investeringene lokalradioene kan gjøre, som bl.a. gjelder egne midler som må reises for å komme seg på DAB.

Disse medlemmer merker seg at radioene i dag opererer under skjerpede rammevilkår, blant annet i form av kommersielle inntektsbegrensninger. Disse medlemmer er bekymret for at lokalradiomangfoldet i storbyene står i fare for å forsvinne helt, ved innføring av et totalforbud mot å sende reklame, ha sponsorater eller benytte produktplassering i sendingene. Uten kommersielle inntekter mister nisjeradioen muligheten til å finansiere løpende driftskostnader og dermed disponere en økonomi som er bærekraftig.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet ønsker å utvide konsesjonsperioden for lokalradio ut 2031, jf. Dokument 8:40 S (2018–2019), Innst. 365 S (2018–2019).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med eventuelle endringer i reklamereglene for lokalradio på FM.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til eventuelle endringer i reklamereglene for lokalradio på FM.»

Dette forslaget står også referert under i komiteens innstilling som mindretallets forslag:

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til eventuelle endringer i reklamereglene for lokalradio på FM.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar