Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

Kulturkomiteen lunken til DAB-forslag

Kulturkomiteen på Stortinget mener at det ikke er nødvendig å stanse eller utsette den planlagte FM-slukkingen av rikskanalene. Det kommer fram i innstillingen, som skal behandles i Stortinget 6. desember. 

Det er Senterpartiet som har fremmet forslag om å utsette slukkingen av rikskanalene, basert på mange klager fra lyttere på dårlig mottak og bekymring for beredskap og sikkerhet. Komiteens medlemmer deler ikke bekymringen:

– Komiteen slutter seg til statsrådens svarbrev til komiteen som understreker at det er godt dokumentert at Stortingets forutsetninger for overgangen er oppfylt. Komiteen ser derfor ikke behov for å utsette slukkingen av FM-nettet, står det i innstillingen.

Brevet det vises til kommer fra Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som ikke overraskende forsvarer planene om FM-slukking. Kulturministeren, som også er generalforsamling og eier av NRK, skriver i brevet:

– Representantforslaget om utsettelse av avvikling av FM-sendingene kunne videre medført at NRK måtte bekoste vedlikehold av FM-nettet parallelt med DAB-nettet. FM-nettet er preget av at det de siste årene ikke er vedlikeholdt. Nettet ville derfor hatt behov for betydelig og kostbar oppgradering for at beredskapsnivået skulle kunne opprettholdes. Det ville i et beredskapsperspektiv ikke være forsvarlig å legge opp til at NRK skulle bekoste to parallelle nett, i stedet for å kunne konsentrere ressursene på å vedlikeholde ett nett.

På bakgrunn bl.a. av at det foreligger omfattende dokumentasjon på at Stortingets forutsetning om dekning er oppfylt, samt de beredskapsmessige fordelene som er knyttet til henholdsvis DAB-nettet og vedlikehold av kun ett nett, konstaterer jeg at det ikke er grunnlag for forslaget om å utsette slukking av FM-nettet.

Frp skiller seg klart ut i komiteen og raser mot digitaliseringen av radioen. Slik står det skrevet om Frp`s holdning i innstillingen til Stortinget:

Komiteen medlemmer fra Fremskrittspartiet ser at Norge blir det første landet i verden som beslutter stenging av FM-nettet. I Norge har kampen for å stenge FM vært ført av de store og dominerende radioaktørene og elektronikkbransjen. Aktører som har en klar særinteresse og økonomiske motiver for å få stengt FM-nettet. Disse medlemmer mener at det er uheldig at DAB skal innføres med tvang. 20 millioner radioer og duppeditter som inneholder en FM-radio vil ikke lenger virke etter 2017.

Disse medlemmer mener at det er en dristig avgjørelse, tatt i en tid hvor den teknologiske utviklingen er mer usikker enn noen gang. Stenges FM-nettet er det ingen vei tilbake. Disse medlemmer ser at NRK har brukt mange hundre millioner kroner på å bygge et DAB-nett. Disse medlemmer ser også at markedet har så langt ikke ville adoptere DAB, og da har tvang vært eneste utvei.

Disse medlemmer viser til at FM-nettet skal etter planen slukkes neste år og man vil gå over til DAB. Radioen og muligheten til å motta signaler spiller en viktig rolle i forhold til sikkerheten for folk på fjellet og sjøen.

Disse medlemmer mener det ikke er noen grunn til å forhaste seg, og det minste vi bør kunne forvente er en utsettelse av slukkingen. Ideelt sett bør ikke FM-nettet stenges i det hele tatt. En viktig begrunnelse er sikkerhet og beredskap.

Disse medlemmer viser også til at IKT Norge har vært klare på at DAB vil svekke beredskapen og at man fra neste år kan risikere flere ulykker. Turistforeningen melder på sin side om at DAB ikke virker på flere av deres hytter, og når folk ferdes i fjellet er de avhengige av god informasjon om værforholdene og i ytterste konsekvens handler radiodekning om liv og helse.

Disse medlemmer viser til at det første, og viktigste, ankepunktet dreier seg om sikkerhet. Det andre handler om forbrukerrettigheter, økonomi og miljø, og nær 20 millioner radioapparater vil til neste år bli ubrukelige og havne på søppeldynga, det er dårlig miljø- og forbrukerpolitikk. Disse medlemmer anser det som uklokt at Norge skal være et «foregangsland» på dette området og som eneste land i verden slukke FM-nettet.

Disse medlemmer viser også til at i Sverige var hensynet til lytterne, samfunnsøkonomi og sikkerhet avgjørende for at politikerne til slutt sa nei til å stenge FM-nettet.

Disse medlemmer viser til et annet aspekt er at bare litt over 20 pst. av bilparken i Norge har DAB-radio. At bilister ikke nås med livsviktige trafikkmeldinger er samfunnskritisk. Det vil også innebære en fare at turister og ikke minst yrkessjåfører fra utlandet ikke vil kunne lytte på radio i Norge og motta meldinger. Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet var det eneste partiet på Stortinget som stemte mot stengingen av FM-nettet i 2011, og at det fremgår tydelig av stortingsvedtaket den gang at flertallet mente det burde være en koordinering av overgangen til digitalradio med våre naboland. Denne forutsetningen har nå falt bort.

Disse medlemmer viser til at Senterpartiet har forandret mening fullstendig om å stenge FM-nettet. I 2011 var Senterpartiet blant forkjemperne for å stenge FM-nettet og påtvinge det norske folk DAB. Disse medlemmer advarte allerede den gang om utfordringen knyttet til beredskap og sikkerhet og Fremskrittspartiet var eneste parti på Stortinget som stemte imot.

Disse medlemmer merker seg at Senterpartiet mener DAB ikke lenger gir norske lyttere merverdi. Det gjorde det heller ikke i 2011. Disse medlemmer viser til at det aldri var et folkekrav om å legge ned FM-nettet og gå over på DAB, derimot har det vært store protester mot å legge FM-nettet. Disse medlemmer viser til at det har vært de store aktørene, med NRK i spissen, som har presset gjennom sin visjon.

Disse medlemmer er glad for at Senterpartiet etter fem år har endret mening, men undres over at Senterpartiet ikke tar innover seg at en nedleggelse av FM-nettet også får andre konsekvenser. Disse medlemmer vil her vise til at en nedleggelse av FM-nettet også får store konsekvensen for norske forbrukere som må kvitte seg med sine radioapparater og det fremstår som lite klimavennlig å måtte kaste flere millioner fullt brukbare apparater.

De fleste lokalradioer fortsetter på FM, minst til 2022, uansett utfall av behandlingen i Stortinget.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar