Martin Henriksen. Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Kulturministeren må gi nok et DAB-svar

Det hagler inn med kritiske spørsmål om den planlagte FM-slukkingen. Denne gangen er det en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet som forlanger svar fra kulturminister Linda C. Hofstad Helleland 

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) fra Troms er svært bekymret for dekningen til det nye digitale nettet og særlig i Nord-Norge. Dette kommer klart fram i et skriftlig spørsmål til kulturministeren, som nylig er levert inn:

– Hvilke forsikringer kan statsråden gi for at dekninga i det nye DAB-nettet vil være fullt tilfredsstillende sammenliknet med dagens FM-nett, og dersom dekninga vil være viser seg mangelfull, med de konsekvenser dette kan ha, vil statsråden iverksette særskilte tiltak eller vurdere å utsette den planlagte slukkinga av FM-nettet?

Stortinget vedtok i 2011 en overgang til DAB, og at FM-nettet for riks-kanalene vil slukkes regionvis i løpet av 2017. I Troms og Finnmark slukkes FM-nettet 13.12.2017.

Overgangen fra FM til DAB har skapt stort engasjement. I Stortingets vedtak fra 2011 om at radiomediet skal digitaliseres ble det satt flere kriterier som måtte oppfylles før en slik slukking.

– Det har kommet flere bekymringer om mangelfull dekning, særlig i distrikter og om dekninga til havs. Utbygginga av DAB-nettet er enda ikke fullført, og flere sendere skal opp i Troms og Finnmark, skriver Ap-representanten i sitt spørsmål.

– Regjeringa bør det neste året følge nøye med på situasjonen for å forsikre seg om at folk i hele landet og Nord-Norge er sikret et fullgodt tilbud. Å lytte til publikums erfaringer i denne sammenhengen vil være særdeles viktig, mener Henriksen.

Kulturministeren har foreløpig ikke svart på dette brevet, men er svar er ventet i løpet av denne uka.

Henriksen er på ingen måte den første på Stortinget som er skeptisk til planene om FM-slukking. Tidligere har blant annet Senterpartiet og Frp kommet med lignende spørsmål.

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås stilte før sommeren dette spørsmålet til kulturministeren:

– Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd?

Svaret fra Kulturministeren var som ventet at hun ikke så noen grunn til å utsette FM-slukkingen, og viste til faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV er den første som varsler forslag i Stortinget om å stanse den planlagte FM-slukkingen. Han mener det er hasardiøst å slukke FM i 2017.

–  Dekningen er for dårlig, ikke minst bruken. Det ser vi blant annet i bilene hvor 2/3 ikke har DAB. Det er en stor utgift å velte over på dem. Dessuten tror jeg vi står i fare for å få en dårligere dekning ettersom definisjonene tar utgangspunkt i 90% befolkningsdekning, ikke landsdekning, sa Fylkesnes til lokalradio.no. i forrige uke.

Dette er en sak som VG senere plukket opp og nok en gang er kommentarfeltene til artikkelen fullspekket av kritikk fra lyttere, som slakter både DAB og ikke minst planene om å slukke FM.

De fleste lokalradioene fortsetter på FM også etter 2017. Norge er fortsatt det eneste landet som har vedtatt å slukke FM. Mange lokalradioer er også på DAB og de fleste lokalradioer mener at det besgte for lytterne er å beholde FM og DAB slik at lytterne får velge.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar