Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Mediepolitikk

Kulturministeren mener Norden er uvesentlig

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviser at  Stortingets vedtak om å koordinere med de andre nordiske landene, når det gjaldt fm-slukking, ikke er oppfyllt. Det kommer fram i et svar på et skriftlig spørsmål. 

Stortingsrepresentant for FrP, Ib Thomsen, har i et spørsmål til kulturministeren pekt på den manglende koordinering med nabolandene, som tilsynelatende var viktig da Stortinget gjorde sitt første slukkevedtak i 2011. Slik lød spørsmålet fra Thomsen:

– Vil statsråden bidra til en utsettelse av stengingen av FM-nettet da det framgår av stortingsvedtakets innstilling (Innst. 329 S 2010–2011) at flertallet mener at det bør være en koordinering av overgangen til digitalradio med våre naboland, og vil statsråden ta ansvaret for de eventuelle konsekvenser en stenging av FM-nettet måtte få?

Kulturministeren avviser at dette er en problemstilling og mener i sitt svar at digitaliseringen ikke hadde vært mulig om man skulle vente på avgjørelser i andre land. Helleland skriver blant annet:

– Aktørene kunne ikke påtatt seg disse økonomiske forpliktelsene dersom digitaliseringen var avhengig av politiske prosesser i andre nordiske land og at markedsaktørene i andre land hadde samme gjennomføringsevne som de norske. Kriteriene for å digitalisere radionettet inneholder derfor ingen forutsetninger om at digitaliseringen skal avventes inntil våre naboland har vedtatt samme dato for å digitalisere sine radionett. Av innstillingen fremgår det derimot at:

(mrk: Stortinget:) “K o m i t e e n vil understreke betydningen av at overgangen til digitalradio i størst mulig grad koordineres med våre nordiske naboland. Særlig gjelder dette Sverige og Danmark der felles språklig utgangspunkt gjør radiolytting relevant også over landegrensene. Den økte kapasiteten digitaliseringen gir vil gi nye muligheter for internordisk mediesamarbeid. ”

(mrk: Helleland fortsetter: )  – Av dette forstår jeg at komitéen mente at det var ønskelig at overgangen til digitalradio i størst mulig grad burde koordineres med våre naboland og at begrunnelsen for dette hovedsakelig var mulighetene for internordisk samarbeid.

Jeg viser til at Danmark er et av de europeiske landene som har kommet lengst i digitaliseringen. Danmark har besluttet at tidspunkt for slukking av FM-nettet vil besluttes når halvparten av radiolyttingen skjer digitalt. Danmark har allerede et landsdekkende DAB-dekning, og står foran en ytterlige utvidelse av DAB-tilbudet, i form av etablering av et nytt regionalt DAB-nett.

Det er ikke riktig at Sverige har skrinlagt digitaliseringen slik enkelte har hevdet. Det som er riktig er at Sverige vil avvente utviklingen blant annet i Norge før det fattes et endelig vedtak om digitalisering. Sveriges digitaliseringsplan baserer seg derfor på at Norge skal digitalisere først.

Med andre ord har Norge her tatt en lederrolle som følges med stor interesse i andre europeiske land. Forutsetningene for et internordisk samarbeid på programsiden vil derfor fortsatt være tilstede, selv om Norge er først i sporet, skriver kulturministeren.

Helleland avviser forøvrig i sitt svar alle innvendinger når det gjelder overgangen til DAB. Hun innrømmer at det er få biler som har skaffet seg DAB-radio, men mener at dette stemmer godt med erfaringene fra slukkingen av analog TV, der mange ventet med å kjøpe nytt utstyr til signalene ble borte.

Interessant nok så nevner hun økonomi som en fordel for digitaliseringen.

– Hovedårsaken til at Norge er først ute, skyldes at norsk topografi med dype fjorder, høye fjell og spredt bosettingsmønster gjør det spesielt dyrt å drifte det norske FM-nettet. Ifølge beregninger vil ekstrautgiftene til dobbeltdistribusjon i perioden 2017-2019 være på om lag 180 millioner 2015-kroner per år.

Hun nevner ikke med et eneste ord at dette kun gjelder riksradioene og da særlig NRK, som hun forøvrig er øverste sjef for. For lokalradioene er innføringen av DAB intet annet enn en gedigen kostnad i millionklassen, som de altså er påtvunget av Stortinget for at NRK skal spare penger. Det siste sier Helleland selvsagt ingenting om.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Vet politikerne hva de egentlig vedtar. Det er vel i allefall såpass dyrt å drifte Norge at de får ta med merkostnadene med å drifte fm nettet slik at ikke et utall fm radioer må kasseres og ar utlendinger som besøker landet ikke får inntrykk av at radioen ikke er oppfunnet her. Tøvet med flere kanaler, de fleste kan ikke høre på mer en en kanal om gangen. Det koster å være flinkest i klassen, men OK når utgiftene kan veltes over på andre. Hva med beredskapshensyn?
    Torstein B. Jensen