Direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus åpnet kontaktmøtet
Mediepolitikk

Lokalradio blir viktig i Medietilsynets kommende informsjonstiltak

Medietilsynet vil denne høsten intensivere sine informasjonstiltak knyttet til digitaliseringen av norsk radio. Informasjon om slukkeplan for rikssendt radio, DAB-lytting i bil og lokalradios fortsatte eksistens på FM-plattformen utgjør de tre kjerneområdene som tilsynet vil fokusere på. 

Det ble kjent under et kontaktmøte om radiodigitalisering i regi av Medietilsynet mandag. Tilstede var representanter for radiobransjen, ulike organisasjoner og forvaltingsorgan.

Medietilsynet har av Kulturdepartementet fått tildelt oppdraget med å bistå publikum med nøytral informasjon knyttet til den forestående digitaliseringen. En rekke tiltak er allerede gjennomført, men nå justeres aktiviteten til et høyere nivå.

– I høst vil tilsynet gjennomføre en rekke aktiviteter, herunder utsendelse av informasjonspakker til organisasjoner, lokalaviser og servicekontor. Det vil også bli produsert egne TV- og radioannonser som vil fokusere på plan for regionvis FM-slukking og lokalradios rolle i denne, sa juridisk seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet fra scenen under sitt åpningsinnlegg.

Bekymret for billytting
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen pekte i sitt innlegg på de mange fordelene ved DAB-teknologien. Han kunne fortelle at også NRK skal trappe opp publikumsinformasjonen og vil fokusere på å bedre brukeropplevelsene hjemme og i bil. Eriksen var klar på at enhver henvendelse om dårlig dekning skal tas seriøst og ikke møtes med arroganse. Han pekte på at NRK må gjøre feltmålinger dersom man er i tvil om dekningen er god nok og at det var rikelig med tid til å videreutvikle DAB-nettet. Det ble også klart at bilene utgjør en stor bekymring for riksaktørene som blant annet er urolige for om digitaliseringen av bilparken går fort nok.

Ser behov for å forbedre dekningen
I følge Petter Hox som er sjef for radiodistribusjonen i NRK har lille Norge i dag verdens største DAB-nett. Han gav tilhørerne en innføring i hvordan NRK kontinuerlig arbeider for å å utbedre regionblokken. Landet med de høye fjell og dype daler skal visstnok være perfekt for utbygging av DAB, da lyden hjelpes av at signalet reflekteres av terreng og bygninger.

Til tross for topografiens egnethet i forhold til DAB-teknologien viser NRKs egne målinger at dekningsforholdene må styrkes enkelte steder. Arbeidet med feltmålinger foregår i nøytral leiebil og man sjekker da om de teorietiske dekningskartene stemmer med virkeligheten. I følge Hox gjør de som oftest det, men det er også funnet flere avvik.

I denne kartleggingen har NRK avdekket at det er både er behov for flere DAB-sendere og å gjøre endringer i sendernettene. Eksempelvis ved å flytte sendere fra en lokasjon til en annen. NRKs regionblokk består i dag av ca 900 sendere og den kommersielle riksblokken av 200. I følge Hox vil man nå installere en rekke nye sendere over store deler av landet. Omkring 40 prosent av disse vil plasseres i Nord-Norge.

Skrivebordsjobben er gjort
Det ble også kjent i møtet at Digitalradio Norge har sagt opp sine kontorlokaler i Oslo. Informasjonsdirektør, Tommy Gaustad fortalte at man nå skal ut på veien med en spesialbygget vogn som vil fungere som et rullende kontor med innebygde demostasjoner. I månedene fremover skal organisasjonen besøke en rekke destinasjoner over hele landet. Hensikten er å drive informasjonsarbeid der folk bor. (saken fortsetter under bildet)

Tommy Gaustad i Digitalradio Norge forteller at man nå skal nå folket med et rullende kontor
Tommy Gaustad i Digitalradio Norge forteller at man nå skal nå folket med et rullende kontor

 

Tunelldekningen forbedres kontinuerlig
Sjefingeniør Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet informerte om ståa på tunnellfronten. Arbeidet med å innføre DAB-signaler i tunellene er godt i gang og noen geografiske områder er ferdig utbygd. Det finnes i dag 1126 tunneler i Norge og av disse er det 528 som har en lengde over 500 meter. I tillegg er 50 til 60 under bygging og det er ca 150 som er under planlegging.

Han fortalte at alle riksveitunelene som har nødnett installert eller som har en lengde på over 500 meter skal få installert DAB som en del av sikkerhetsutrustningen. Han presiserte at unntaket er de tunnelene som har så lav trafikk at den utgjør kun 5 % av den totale biltrafikken i riksvegtunneler over 500 meter. I rene tall betyr det at 320 tunneler i Norge får DAB-dekning. De signalene som er tilgjengelig på utsiden at tunnelen vil blir dermed formidlet inn i den. Søvik presiserte at det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveitunnelene og her er det er opp til den enkelte kommune om de her ønsker å investere i DAB-dekning eller ikke.

I følge Søvik er det Statens Vegvesens intensjon å installere lokale digitale radiosendinger i riksveitunneler, der lokale DAB-nett bygges ut.

 

 

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar