Mari Velsand legger frem rapport om lokalradio. (Foto: Kjerstin Braaten/NLR)
Mediepolitikk

Lokalradio på DAB ga mer mangfold i 2020

Det blir stadig flere innholdskonsesjonærer på lokalradio i Norge. Dette gir mer mangfold på avsender-siden, mener Medietilsynet.

– Det ble utstedt fem nye DAB-konsesjoner til lokalradioaktører i 2020. Det er også tildelt 37 nye innholdskonsesjoner i år. Majoriteten av de nye konsesjonene gikk til andre enn de tre største eierselskapene i radiomarkedet, noe som øker avsendermangfoldet.

Dette står i å lese i rapporten: “Medietilsynets status for avsendermangfoldet i det norske mediemarkedet. ” Mens lokalradio får skryt er Medietilsynet litt mer skeptisk til avismarkedet;

– Eierkonsentrasjonen i avismarkedet øker: Schibsted, Amedia og Polaris kontrollerte 70,7 prosent av det totale opplaget i 2019, mot 66,5 prosent i 2018. Det er en økning på 4,2 prosentpoeng for de tre store konsernene, står det i rapporten.

– Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig at avisene beholder sin egenart. Ellers kan økt konsolidering få negative konsekvenser for mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Norge har 293 aviser, som er en økning på to aviser fra 2018 til 2019. I lokalradiomarkedet er det 432 innholdskonsesjoner, 37 nye konsesjoner i 2020. Det var ingen endringer i antall riksdekkende tv-kanaler fra 2019 til 2020, mens det i 2019 ble registrert sju nye lokal-tv-stasjoner i Norge. Tre av disse inngår i lokalavisenes digitale tilbud.

– Tallene viser at Norge har et bredt og stabilt avsendermangfold. Det er en vesentlig infrastruktur for den demokratiske samtalen og en åpen og opplyst offentlig debatt, sier Velsand.

Både i lokalradio, fagpresse og i avisbransjen har det vært permitteringer og oppsigelser under koronapandemien. Tall fra bransjeorganisasjonene anslår knappe 170 permitterte årsverk ved utgangen av august, og cirka 60 oppsagte årsverk i perioden fra april til august.
– Det blir viktig å følge med på bemanningssituasjonen i mediene videre framover. Dersom den redaksjonelle kraften svekkes betydelig, kan det gå utover bredden, dybden og kvaliteten i det journalistiske produktet, og dermed redusere mediemangfoldet, sier Velsand.

UTDRAG FRA RAPPORTEN:

DE TRE STØRSTE NASJONALE RADIOEIERNE HAR FREMDELES DET MESTE AV MARKEDET, OG DET INNBYRDES STYRKEFORHOLDET ER STABILT.

De tre største aktørene (NRK, NENT Group og Bauer Media) hadde 100 prosent av markedet  i 2019 målt i markedsandel av lyttere. NRK er den største aktøren, men har siden 2013  apt markedsandeler til NENT Group og Bauer Media. NRKs markedsandel falt med 1,4 prosent fra 2018 til 2019, NENT Groups markedsandel økte med 0,2 prosent, og Bauer Media økte sin markedsandel med 1,2 prosent fra 2018 til 2019.

DE FEM STØRSTE RADIOKANALENE HAR SIDEN 2013 TAPT LYTTERE TIL FORDEL FOR ANDRE KANALER.

Utviklingen har skjedd særlig frem til 2018 for så å flate ut. Endringen fra 2019 til 2020 var på rundt én prosent. De fem største radiokanalene er NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 Lyden av Norge og Radio Norge.

DE 432 INNHOLDSKONSESJONENE I LOKALRADIOMARKEDET ER FORDELT PÅ 198 FM-KONSESJONER OG 234 DAB-KONSESJONER.

De seks største aktørene har 166 av konsesjonene (38prosent). De seks største aktørene har 25 prosent av FM-konsesjonene og nesten 50 prosent av DAB-konsesjonene.

DET ER TILDELT 37 FLERE INNHOLDSKONSESJONER I 2020 SAMMENLIGNET MED 2019.

Andre eiere (andre enn de tre største eierne) fikk 33 av de 37 nye konsesjonene, mens de tre største kanalene fikk tildelt fire nye innholdskonsesjoner. Dette øker avsendermangfoldet.

UTVIKLING I DAB-MARKEDET FOR LOKALRADIO.

Utviklingen i lokalradiomarkedet er størst for DAB, der antallet konsesjonærer har økt med fem – fra 18 til 23 i perioden 2019 til 2020.

KORONAPANDEMIEN HAR PÅVIRKET BEMANNINGSSITUASJONEN I LOKALRADIOENE.

Per august 2020 er antallet årsverk redusert med nærmere 46,2. 37 av disse var permitteringer og 9,2 oppsigelser. Dette kan påvirke avsendermangfoldet negativt dersom dette
medfører at lokalradioer legges ned eller at det redaksjonelle produktet disse radioene leverer, svekkes som en følge av nedbemanningen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar