Foto: Raymond Elde
Mediepolitikk

Lokalradio skal vurderes for mediestøtte

Lokalradio må tas med i vurderingen, når man nå går i gang med forme et nytt og plattformnøytralt mediestøttesystem. Det sier Kulturminister Trine Skei Grande til lokalradio.no

11. juni vedtok Stortinget mediestøttemeldingen som innebærer en ny finansiering av NRK, opprettelse av mediestøtteråd og en styrking av de minste lokalavisene. Tirsdag ble konsekvensene av meldingen debattert under årets Arendalsuke. I panelet satt kulturminister Trine Skei Grande, Senterpartiets mediepolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen, leder i Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen og Bjørn Kristoffer Bore som er sjefredaktør i Vårt Land.

Mediestøttemeldingen fremhever lokalmedias viktige rolle for ytring og demokrati, men den setter i stor grad likhetstegn mellom lokalmedia og lokalavis og foreslår en rekke tiltak for styrking av de minste lokalavisene. Meldingen nevner i liten grad endringer i offentlige stimuleringstiltak for lokalradiobransjen, men Kulturministeren lover at lokalradio skal med i betraktningen, når man nå skal bygge om støtteordningene.

– Det viktigste jeg mener jeg gjør for lokalradioen er at vi nå klarer å utvide FM-perioden og det tror jeg vil gi mange muligheter for inntekt og utvikling for bransjen. Men så skal vi gå gjennom hele mediestøttesystemet og forsøke å gjøre denne mest mulig plattformnøytral og se på hvordan vi kan bruke dette til å få dekket geografiske sorte hull i mediedekningen. Dette arbeidet er vi ikke ferdige med ennå. Den omleggingen må Mediestøtterådet delta i. Det er ikke riktig at Kulturministeren skal sitte og bestemme hvilke typer medier som skal motta støtte, sier Skei Grande til lokalradio.no.

Offentlige redaksjonelle støtte som i dag tilfaller lokalradio, er kraftig redusert de senere årene og er forsvinnende liten sammenlignet med det som går til aviser. Skei Grande har forståelse for at dette kan sees på som en forskjellsbehandling.

– Det kommer litt an på hvilke journalistiske ressurser som ligger bak og hvilket journalistisk tilbud man yter befolkningen. Men jeg mener dette må vurderes når vi skal gjøre en plattformnøytral støtte. Da må lokalradio tas med i betraktningen. Det som er viktigst å utfordre lokalradioene på er å utvikle det journalistiske produktet. Stille de viktige og kritiske spørsmålene til lokalpolitikerne og sørge for å ha en arena for den lokale debatten. På den måten tror jeg at de lokale medietypene vil smelte mer og mer sammen, slik vi har sett at det har gjort nasjonalt. Da må man også se på støttesystemet for å få dette til å henge sammen, sier Skei Grande.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar