Oslo Rådhus. Pixabay
Mediepolitikk

Lokalradioene reagerer på forskjellsbehandling

Byrådet i Oslo vil gi tre millioner kroner i lokal pressestøtte neste år, men i forslag til retningslinjer blir lokalradio utelukket fra å kunne søke om midlene. Det reagerer både Norsk lokalradioforbund og Radio Metro på. 

Etter forslag fra byrådet har bystyret vedtatt en tre-årig forsøksordning for en plattformnøytral tilskuddsordning til medier som bidrar til sterkere Oslo-offentlighet. Det skal bevilges 3 millioner kroner per år i perioden fra 2019 til 2021.

I retningslinjene er det foreslått at støtten skal forbeholdes aviser som publiseres på papir og/eller på internett. Dette har både Radio Metro og Norsk lokalradioforbund reagert på, i sine høringsuttalelser:

– Etter vår mening er det en gammelmodig tankegang å begrense støtten til brede nyhets- og aktualitetsmedier, og det etablereres et kunstig, teoretisk skille som ikke lenger eksisterer i praksis, mener Norsk lokalradioforbund.

– Etter vårt syn er det viktig at offentlige stimuleringstiltak er knyttet til innhold og ikke distribusjonsform, idet det er innholdet som er viktig for et velfungerende demokrati, skriver lokalradioforbundet i sin uttalelse.

– Lokalradioene i Oslo fyller en svært viktig rolle, ikke minst for å informere byens mange innvandrere om hva som skjer i hovedstaden. Lokalradioer som henvender seg mot etniske minoriteter har til formål å formidle nyheter, aktualiteter, myndighetsinformasjon og debatt for definerte målgrupper, skriver forbundet.

– Det er etter vårt syn ingen grunn til å opprettholde en ordning som utelukkende kommer en avgrenset gruppe direkte til gode. Det er ingen legitime grunner for å fortsette forskjellsbehandlingen av lokalaviser og lokalradio, avslutter Norsk lokalradioforbund sin høringsuttalelse, undertegnet styreleder Aslak Skretting og daglig leder Pål Lomeland.

Radio Metro er blant de som også har levert inn en høringsuttalelse og er svært kritiske til at lokalradio ikke skal få være med i ordningen. Hilde Apneseth i Metro-gruppen, som også sitter i styret i Norsk Lokalradioforbund har tidligere uttalt:

– Det er svært skuffende at byrådet går inn for at radio ikke skal inkluderes i støtteordningen etter at vi ved flere anledninger har fremlagt en rekke gode argumenter for det motsatte. Nok en gang blir lokalradio stemoderlig behandlet av norske myndigheter,  mener Apneseth.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar