Mari Velsand
Mediepolitikk

Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering

Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte.

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag om å endre forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier på høring, med frist 4. september 2020. Forslaget til forskriftsendringene følger opp Medietilsynets anbefalinger for lokalradio på FM etter 2021.

– Vi anbefalte å gi lokalradioene driftsstøtte for å lette overgangen til digitale sendinger, i tillegg til å heve støttetaket for å sikre at digitaliseringsprosjekter kan gjennomføres, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Det tildeles i dag investeringsstøtte til å bygge ut digitale lokalradionett, men nå åpnes det i tillegg opp for at det kan gis årlig støtte til drift av nettene og til digitaliseringsutgifter i lokalradioene.

Kulturdepartementet foreslår å heve tilskuddstaket for hvor mye hvert foretak kan motta i støtte til 1,5 millioner kroner årlig. Frem til nå har lokalradioene maksimalt kunnet få 200 000 euro i støtte over en treårs-periode.

Departementet foreslår at driftsstøtten til digitalisering av lokalradio kan gis fram til og med 2026, som tilsvarer tidspunktet FM-sendingene er forlenget til. Driftsstøtten skal være teknologinøytral, noe som gjør at det kan også søkes om midler til sendinger på andre digitale flater enn DAB, eksempelvis internett.

– Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar