Presseorganisasjonenei møte med kulturministeren. Foto: Eira Lie Jor, Medier24.no.
Mediepolitikk

Lokalradioforbundet i møte med kulturministeren

Kulturminister Abid Raja viser forståelse for medienes utfordringer, men vil ikke sette inn særegne tiltak for mediebransjen nå. Det kom frem i fredagens møte, der presseorganisasjonene møtte statsråden og representanter fra departementet. Lokalradioforbundet fikk i møtet presentert sine synspunkter og bransjestatus som viser at situasjonen nå er alvorlig for mange lokalradioer.

Forbundet deltok sammen med Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Fagpressen og Landslaget for Lokalaviser, de samme organisasjonene som har lansert et felles forslag om en tiltakspakke de mener vil hjelpe på den alvorlige situasjonen i en mediebransje preget av stort inntektsbortfall.

Styreleder i Lokalradioforbundet, Aslak Sommerfelt Skretting fortalte om en svært utfordrende situasjon for lokalraioene. NLR har nettopp presentert resultatet fra en ny undersøkelse blant sine medlemmer som viser at 40 prosent av årsverkene i lokalradiobransjen nå er permittert. Det er de største kommersielle aktørene som er hardest rammet, og flere lokalradioer rapporterer allerede om likviditetsutfordringer. Redusert bemanning vil fremover føre til mindre journalistikk og svekket evne til å videreformidle samfunnsviktig informasjon og opprettholdelse av beredskapsplikten.

Presseorganisasjonene var tydelige på at de ønsker løsninger for mediebransjen som lar dem holde de redaksjonelle medarbeiderne i arbeid, ikke sende dem hjem i permisjon for å spare kostnader.

Regjeringen på sin side har nylig presentert den siste i en rekke av tiltakspakker mot næringslivet, og Kulturministeren og departementet etterspør nå innspill fra bransjen på hvilke bransjespesifikke faste kostnader det er viktig at «kontantstøtte»-ordningen skal fange opp.

Norsk Lokalradioforbund er i dialog med Kulturdepartementet og Medietilsynet for hvordan disse kostnadene ser ut for lokalradioene, og vil følge opp dette arbeidet de kommende ukene. Det blir viktig at lokalradioene bidrar i arbeidet med å tydeliggjøre hvilke kostnader som må fanges opp, og hvor stor del av lokalradioenes kostnadsside disse utgjør. Medietilsynet vil få ansvaret for å hente inn data fra lokalradioene, men undersøkelsen vil kanaliseres gjennom Norsk Lokalradioforbund.

Forbundet ber sine medlemmer om å begynne å danne seg et inntrykk av bransjespesifikke faste uungåelige kostnader som bør inngå i ordningen, og samtidig undersøke hvor stor del av radioens kostnader disse representerer. Dette for at departementet skal ha et så riktig bilde som mulig av lokalradioenes økonomi i det videre arbeidet.

Undersøkelsen, som skal gjøres i samarbeid med Medietilsynet, vil sannsynligvis gå ut til medlemmene etter påske.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar