Mediedebatt Arendalsuka: Fra venstre kulturminister Trine Skei Grande, Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet og Tage Pettersen fra Høyre (Foto: Pål Lomeland)
Mediepolitikk

Lover stortingsmelding om mediestøtte før jul

For halvannet år siden la Mediemangfoldsutvalget frem sin rapport og skrev i sin utredning at det hastet med å få på plass tiltak for norske medier. De fryktet at den samfunnsviktige journalistikken vil bygges ned og forsvinne før bærekraftige forretningsmodeller er på plass. Halvannet år seinere venter mediebransjen fortsatt på at Kulturdepartementet skal legge frem en stortingsmelding om mediestøtte. Men nå kommer den i følge kulturminister Trine Skei Grande, og den kommer før jul.

Onsdag møttes flere av de viktigste mediepolitikerne til debatt under Arendalsuka. I panelet satt kulturminister Trine Skei Grande, Tage Pettersen (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). Temaet var den ventede og etterlengtede stortingsmeldingen som skulle følge opp mediemangfoldsutvalges anbefalinger som ble fremlagt i mars i fjor.

Utvalget var den gang klar på at det er viktig å sikre tilgang på viktig journalistikk i en spesielt turbulent og endringspreget mediesituasjon. Samtidig understrekte utvalget at norske politikere så raskt som mulig må endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene for de offentlige ordningene i et mye høyere tempo enn hittil.

Trine Skei Grande tegnet i innledningen et lysere bilde av medienes situasjon i dag enn for bare et halvt år siden. Hun viste til at når hun besøkte redaksjoner rundt om i landet, var det en mer optimistisk tone nå enn for bare halvannet år siden. Blant de mest vesentlige forslagene fra utvalget, var et tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte norske medieselskaper. Skei Grande var klar på at midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften, ikke er blant støttetiltakene hun har mest tro på.

– Når utvalget kom med det forslaget på arbeidsgiveravgift var det en akutt krise i norske medier. Vi gikk heller inn med momsfritak og nå ser vi at det er helt andre tall og resultater i mediene, sa statsråden og pekte på at mange aviser de siste årene har opplagsoppgang.

Hun mente at redusert arbeidsgiveravgift vil gi massive overføringer til de store osloredaksjonene. Statsråden pekte blant annet på at ute i distriktene er det flere aviser som på grunn av geografisk beliggenhet, allerede har redusert arbeidsgiveravgift, eller som i Finnmark, allerede har fritak.

Heller ikke høyres mediepolitiske talsmann, Tage Pettersen var klar for å gi fritak for arbeidsgiveravgift.

– Jeg har vært ærlig når jeg har møtt bransjen at dette er det vanskeligste delen av ønskelista å imøtekomme. Og jeg tror kanskje ikke det er det mest riktige virkemidlet, sa Pettersen til de mange fremmøtte på Langbryggen i Arendal.

Mediebransjen venter nå på at Kulturdepartementet skal legge fram en stortingsmelding som følger opp forslagene mediemangfoldsutvalget. Ministeren kunne love at den skulle komme før jul, men pekte på at arbeidet er komplisert, og i tillegg til å se på støtteordninger til mediebransjen, skal meldingen også ta for seg framtidig finansiering av NRK.

– Jeg håper vi får til de grunnleggende prinsippene som jeg mener er viktig knyttet til mediestøtten. Vi må sørge for at vi får en bredde i medietilbudet i Norge. Jeg er kjempeengstelig for de hvite flekkene vi har både geografisk og på ulike journalistiske områder. Akkurat nå, hvis jeg skulle brukt mer midler på dette, så er det spesielt små lokalaviser i områder hvor vi ikke har lokalaviser jeg skulle heiet på. Alle de hvite flekkene vi har over hele landet, de kommunene som ikke ser en journalist. Det er disse flekkene som er en utfordring for mediemangfoldet, sa statsråden.

Det er Høyre som har styrt mediepolitikken de siste årene og partiets mediepolitiske talsmann, Tage Pettersen ønsket ikke å gå inn i betraktninger for hvorfor regjeringens arbeide med en stortingsmelding har tatt så lang tid.

– Jeg synes det aller viktigste at meldingen nå faktisk kommer og la oss sørge for at det blir en god melding. Jeg er veldig opptatt av at vi i Stortinget skal få til et bredest mulig forlik i knyttet til meldingen slik at vi kan skape en forutsigbarhet for mediebransjen i årene som kommer. Jeg synes at det i mediemangfoldsutvalgets rapport er mange gode tilnærminger som en medisin for mange av de utfordringene som mediebransjen står ovenfor. Derfor tror jeg at mye av det som står der vil være gjenstand for gode debatter når meldingen kommer, sa Pettersen.

Senterpartiet med mediepolitisk talsmann Åslaug Sem-Jacobsen har ved flere anledninger etterlyst handling fra regjeringen i saken.

– Senterpartiet har sammen med mange andre mast på en melding lenge. Senest i vår tok jeg opp dette i spørretimen hvorfor vi ikke kan få fortgang i dette. Nå har det gått så lang tid at mange av tiltakene som mediemangfoldsutvalget tok opp, kunne vært iverksatt allerede. Jeg ser frem til å jobbe med meldingen og debattere den i Stortinget. Min kollega Tage Pettersen sier at det blir mange og grundige debatter. Det kan jo tyde på at det er mye med utvalgets innstilling som ikke regjeringen er så enige i. Det kan jo bli interessant, mente Sem-Jacobsen

Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti berømmet mediene som har utvist stor tålmodighet på tross av krisen bransjen har gjennomgått.

– Jeg ser frem til at denne meldingen skal komme. Vi i Kristelig folkeparti håper å se igjen de virkemidlene og anbefalingene som mediemangfoldsutvalget la frem. Denne meldingen skal jo ikke bar si noe om mediestøtten. Vi skal jo også snakke om og diskuterer oss frem til hvordan NRK skal finansieres i fremtiden. Dette blir jo en gedigen diskusjon og jeg grugleder meg for å gå i gang med dette. Og det er utrolig viktig det vi gjør, ikke minst for demokratiet.

Hvordan mangfoldet av lokalradio i Norge skal bevares, var ikke nevnt i den 185 sider lange utredningen fra Mediemangfoldsutvalget. Lokalradio var heller ikke gjenstand for diskusjon i onsdagens debatt som ble arrangert av Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening.

LES OGSÅ: Skei Grande: – Vi er oppmerksomme på lokalradios situasjon

Foto: Pål Lomeland

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar