Foto: Pixabay
Mediepolitikk

Massiv motstand mot foreslåtte endringer i tilskuddsordning

De fleste er negative til de foreslåtte endringene i tilskuddsordningen for lokalkringkasting. Det viser en gjennomgang av høringssvarene som lokalradio.no har gjort.

Det er først og fremst forslaget og stortingsvedtaket om å kutte i støtten lokalradioene får til programproduksjon som får pepper fra en rekke hold. Kristent Radioforum er blant disse og mener klart at det må settes av friske midler til digitalisering av lokalradio. ” Etter vår oppfatning vil dette svekka programproduksjon og utviklingsprosjekt for lokalradio.”, mener de.

Radio Vest-Telemark er litt hardere i ordlaget: “Me meiner samtidig det er ei katastrofal feilvurdering frå Stortinget å vedta DAB utbygging uten å ha sikra seg at dette er framtida både teknologisk og politisk”, står det i deres høringssvar, som i klartekst forlanger at støtten opprettholdes som den er i dag.

Mediebedriftenes landsforening, som representerer lokaltv, er ikke overraskende negativ til at penger som tidligere har gått til lokal-TV nå skal brukes på digitalisering av lokalradio: “Eventuelle midler som er avsatt til digitalisering av lokalradio, men som ikke benyttes, må derfor brukes på støtte til levende bilder”, mener MBL.

I Høringssvaret fra The Beat går det fram at hele tilskudds-endringen kan være i strid med EØS-reglene: “Den 26. november opprettholdt EU domstolen det faktum at Spania ga ulovlig statsstøtte til å bygge ut DTT nett i Spania1. Støtten ble gitt til anleggskonsesjonærer i områder (kommuner) som ikke var lønnsomt å bygge ut”, påpeker The Beat.

De forklarer videre: “Forslaget fra Medietilsynet i høringsnotatet under punkt 3.2 og 3.3 er helt identisk med den støtten EU domstolen fastslo var ulovlig. Bakgrunnen er at anleggskonsesjonæren ikke er en teknologinøytral part”.

The Beat advarer myndighetene mot at de kan bli erstatningspliktige i saken: “Eksempelvis er lokalradioene i storbyene tvunget til å forlate FM til fordel for DAB-teknologi uten en eneste mulighet for å benytte andre teknologier på markedets premisser, og selv dette er jo ulovlig etter EU dommen fordi det bryter kommisjonens krav om teknologinøytralitet. “, står det i høringssvaret.

Radio Latin-Amerika er blant de som reagerer på at det kuttes i støtten til etniske minoritetsradioer: “Vi hadde… ikke forventet at regjeringen gjorde det stikk motsatt av det lokale politikere anser som samfunnsnyttig”, skriver lokalradioen i sitt høringssvar. “Som følge av Kulturdepartementes forslag om mindre tilskudd, har minoritesradioer lagt ned sine DAB sendinger for Oslo og Akershus fra den 1. januar 2016, fordi de rett og slett ikke har råd til å dekke kostnadene. “, forteller Radio Latin-Amerika.

Høringssvaret fra Norsk Lokalradioforbund kan du lese her

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar