Mediepolitikk

Mediebransjen med samlet forslag til hastetiltak

Medieorganisasjonene står samlet for å sikre den frie og uavhengige journalistikken under og etter koronakrisen. Torsdag ettermiddag sendte organisasjonene et felles brev til Stortinget med forslag til hastetiltak.

De frie og redaktørstyrte mediene er nå hardt presset. Vi fremmer derfor en rekke begrunnede forslag til tiltak for å sikre mediemangfoldet og journalistikken i tiden som kommer, heter det i pressemeldingen som er undertegnet av lederne i Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen og Norsk Lokalradioforbund.

Medieorganisasjonene ber om følgende hastetiltak og presiserer at disse må gjelde alle medier:

  • Kompensasjonsordning for dokumentert bortfall av annonseinntekter: inntil 600 mill. kr
  • Ekstra mediestøtte som går utover og favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, inkludert krisehjelp. Her må lokal-og nisjemedier prioriteres: inntil 200 mill. kr
  • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene(to terminer): ca. 300mill.kr
  • Statlig kjøp av annonseplass til informasjon fra stat og kommuner i norske redaktørstyrte medier under lov om redaksjonell fridom i media: inntil 200 mill. kr
  • Raskest muligiverksette mva-fritak for digitale tidsskrifter

Brevet kan du lese i sin helhet her og det er sendt til alle de parlamentariske lederne på Stortinget og til Stortingets kulturkomite.