Dagsavisen forsiden. Faksimile
Mediepolitikk

Mediestøtten må gjøres plattformnøytral

Mediestøtten er konkurransevridende. Det mener lokalradioene, som ikke får mediestøtte, mens lokalaviser og nettaviser fårmye penger fra ordningen, som før het pressestøtte. 

I en nylig vedtatt resolusjon krever Norsk lokalradioforbund at lokalradio må behandles på lik linje med aviser og begrunner det med at lokalradio har redaksjonell produksjon på nivå med lokalavisene og er en viktig del av mediemangfoldet.

Men, mens konkurrenten kan få flere hundre tusen kroner i mediestøtte rett inn på bok fra Staten hvert år, får lokalradioene ingenting i støtte til den daglige produksjonen av lokale nyheter og aktualiteter. Dette oppfattes som konkurransevridende til fordel for lokalavisa.

NLR foreslår at mediestøtten gjøres plattformnøytral, slik at den omfatter alle redaksjonelle medier, eller at det lages en egen “pressestøtte”-ordning for lokalradio.

Vedtatt resolusjon på landsmøtet:

Offentlig mediestøtte må nå gjøres plattformnøytral for å sikre fortsatt mediemangfold.

Mangfoldbegrepet står sentralt i norsk mediepolitikk. Alle lag av befolkningen må sikres tilgang til redaktørstyrte medier, og i en fragmentert mediehverdag blir lokalradiobransjens bidrag til mediemangfoldet stadig viktigere.

Aktørmangfold og eiermessig spredning tilfører medietilbudet bredde og valgmuligheter som bidrar til å ivareta samfunnsdebatt og ytringsadgang. Lokalradioen innehar i mange tilfeller rollen som meningsbærende opponent til lokalavisen og er andre steder eneste redaktørstyrte stemme i lokaldemokratiet. Lokalradio bidrar til skjerpet konkurranse og utfordrer lokalavisenes monopolsituasjon i kamp om mediebrukere og kommersielle inntekter.

Lokalradioene bidrar til å dekke «hvite flekker» i medielandskapet, 388.000 personer hører lokalradio hver dag uten å lese lokal avis.

NLR mener fremtidig mediestøtte må tilpasses utviklingen og endringen i medietilbudet for ikke å være konkurransevridende. Mediene konkurrerer i stadig større grad på tvers av plattformer, og ordningenes formål må knyttes til innhold, ikke distribusjonsform. Norske lokalradiostasjoner produserer lokale nyheter, setter saker på dagsorden og bidrar til debatt og meningsutveksling i sine lokalmiljø.

Lokalradioene spiller en viktig rolle for ytring, demokrati og kultur – særlig for språk, samtale, debatt, dialekter og norsk musikk – der radio har unike kvaliteter sammenlignet med andre medier.

De offentlige mediestøtteordningene gjennomgås i år. Norsk Lokalradioforbund mener at det i den forbindelse må opprettes en ny mediestøtteordning for å støtte dagsaktuell redaksjonell produksjon i lokalradio etter modell av dagens produksjonstilskudd for aviser, alternativt at ordningen for produksjonstilskudd utvides til å omfatte lokale kringkastere.

Måten produksjonstilskuddet er organisert på i dag, der kringkasting er ekskludert fra ordningen, er sterkt konkurransevridende i lokale markeder, der nye teknologier og distribusjonsformer bidrar til å viske ut skillet mellom mediene.

Ubalansen i statlige mediestøtteordninger, med fordel trykte medier, må opphøre. NLR mener at fremtidens offentlige tilskuddsordninger må innrettes og justeres slik at mediene likebehandles på tvers av distribusjonsplattformer.

NLR mener:

 Lokalradioene må anerkjennes som en viktig del av mediemangfoldet og likestilles med trykte medier i offentlige støtteordninger.

 Det må opprettes en ny mediestøtteordning for å støtte dagsaktuell redaksjonell produksjon i lokalradio etter modell av dagens produksjonstilskudd for aviser. Kriteriene for å søke bør sette krav til journalistisk og redaktørstyrt innholdsproduksjon etter regler tilpasset lokalradios egenart.

 Alternativt må ordningen for «Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier» utvides til å omfatte lokale kringkastere. Lokalradioene trenger en ordning dedikert lokale kringkastere som har som formål å støtte, utvikle og styrke den journalistiske produksjonen, for på den måten å opprettholde lokalradio som viktig del av fremtidens mediebilde.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar