Foto: Medietilsynet
Mediepolitikk

Medietilsynet ber riksradioene om å redegjøre for FM-slukking

Medietilsynet ber rikskringkasterne om å redegjøre for status i forhold til FM-slukkingen som er gjennomført. Det kommer frem i et likelydende brev som tilsynet har sendt til P4, Radio Norge og NRK.

– Medietilsynet ber herved om å få en redegjørelse for status for gjennomført slukking, herunder en oversikt over hvilke områder i en slukket region som fortsatt har tilgang til FM-sendinger, hvilke sendere i grenseområder som ikke er slukket, bakgrunnen for de vurderinger som er gjort i denne forbindelse, og om mulig hva som er antatt utfall av neste slukking med tanke på dekning, står det å lese i brevet.

Lokalradio.no har tidligere skrevet at riksaktørene har opprettholdt enkeltsendere i regioner der FM-nettet er slukket. Årsaken oppgis å være at noen sendere gir påfyll av signaler i fylker som ennå ikke er omfattet av slukkingen. Både P4 og Radio Norge har etter det lokalradio.no kjenner til fortsatt å sende på FM-frekvenser i store deler av Buskerud, hvor de nasjonale signalene skulle vært slukket den 16. juni.

Medietilsynet viser til sitt informasjonsoppdrag i forbindelse med det digitale radioskiftet, som bakgrunn for henvendelsen til kringkasterne.

– Vi har i den sammenheng behov for å ha nærmere oversikt over områder som fortsatt har FM i slukkede regioner, blant annet for å kunne håndtere publikumshenvendelser på en god og hensiktsmessig måte, skriver tilsynet som ber om et tilsvar innen 5. juli 2017.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar