Svein Larsen FOTO: Kjetil Ree
Mediepolitikk

Medietilsynet, bremsekloss for lokale medier

Svein Larsen i Metro-gruppen mener at Medietilsynet selv har noe av skylden for at Oslo er en redaksjonell blindsone, slik det kommer fram i en fersk rapport fra Medietilsynet. 

I sin nylig fremlagte rapport om mediemarkedets utvikling i Norge er Medietilsynet bekymret for utviklingen. De sier i rapporten at: ” De fleste norske kommuner dekkes av en lokalavis og ofte også en lokal kringkaster. Norge har få geografiske blindsoner, men flere tidligere undersøkelser har vist at Oslo er et unntak. Oslo har i liten grad redaksjonell dekning av lokale forhold.”

– Jeg er helt enig med tilsynet i denne vurderingen og også i en annen hovedkonklusjon som er at den digitale overgangen er særlig krevende for små aktører og at dette kan svekke mediemangfoldet. Det er de store internasjonale selskapene som stadig vinner nye markedsandeler, sier tidligere radiosjef i Metro-gruppen, Svein Larsen i en kommentar.

Larsen har vært radiosjef i Metro-gruppen som har hatt mange disputter med Medietilsynet de siste årene etter at Stortinget vedtok forbud mot kommersiell lokalradio i Oslo og andre storbyer. Radio Metro har konsesjoner i nabo-områdene til Oslo.

– Det jeg håper på nå er at tilsynet i stadig økende grad vil ta hensyn til lokale mediers rammebetingelser og legge forholdene til rette for at disse skal få gode vilkår. Når det gjelder Oslo må det jo da være et tankekors for Medietilsynet at de har brukt så mye tid og energi på å nekte kommersielle lokale radiostasjoner å bli distribuert på FM. Jeg håper at det synspunktet de nå har på blindsonen Oslo, må føre til at de ikke lenger ser det som en hovedoppgave å nekte og legge hindringer i veien FM-distribusjon i Oslo, sier Larsen til lokalradio.no.

Larsen mener at behandlingen i Stortinget før jul kan tyde på at de politiske rammebetingelsene nå er endret. Da fikk de resterende lokalradioene lov til å fortsatt sende på FM til 2027

– Det kan da ikke lenger være en hovedoppgave for tilsynet og opptre som en bremsekloss for lokale medier og dette bør nå være historie, sier han.

– Tilsynet bør nå komme i gang med høringen om vedtektene for neste konsesjonsperiode hvor akkurat dette vil bli et sentralt tema. Utgangspunktet bør være hvordan vi sammen skal utvikle lokale og regionale medier best mulig. Forbudstiden bør nå være over.  Jeg tror dette er en erkjennelse som mange i tilsynet deler, sier Svein Larsen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar